XIX. Yüzyılda Buhara Medreseleri

Author:

Number of pages:
1049-1059
Language:
Year-Number:
2014-Volume 9 Issue 4

Buhara medreselerinin XIX. yüzyıldaki mevcut durumunun incelendiği çalışmada, medreselerin düzeni ve geri kalış sebepleri hakkında bilgi verilmiştir. Timurlular döneminde eğitim denildiğinde ilk olarak akla gelen Buhara medreseleri, zaman içerisinde yaşanan olumsuzlukların da etkisi ile bu özelliğini kaybetmiştir. Biz bu durumun sebeplerini vererek medreselerdeki kötü gidişatın hangi şartlar altında gerçekleştiğinden söz etmeye çalıştık. Bu durumda Rus hükümetinin payının ne kadar olduğunu, din adamlarının bu duruma nasıl baktığını anlatmaya çalıştık. Bu doğrultuda medreselerin genel özellikleri hakkında bilgi verilmiş, dersleri, tatilleri, eğitim kademeleri anlatılmıştır. Verilen dersler din bilimine ait olduğu için derslerin içerikleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmemiştir. Din eksenli eğitimi ile diğer ilimlere kapalı oluşu medreselerin çağın gerisinde kalmalarında en önemli etken olmuştur. Asıl sorun ise din adamlarının bu durumdan rahatsız olmamaları, aksine şikâyetçi olup reform yolunda adım atmak isteyenlerin de önüne geçmeleridir. Onlara göre mevcut durum kendilerini Rus tesirinden muhafaza etmek için idealdir. Eğer medreseler reform edilirse Rus eğitim sistemi ile karşı karşıya kalınacak ve bu da eğitim vasıtası ile kimliklerini kaybetmelerine sebep olacaktır. Bu görüşlerin doğrultusunda çalışmamızda medreselerin vaziyeti anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords


While Bukhara 19th the current state of the study devoted to the 19th century, the reasons for the layout and add information to stay back and madrassah. During the training, the first thing that comes to mind as a number when it is in fact the effect of madrassah, Bukhara with this feature. We are giving the reasons for this situation because the conditions under which non-bad madrassah tried to promise. In this case, the Russian Government is, how much of the clergy tried to explain how he looks at this situation. In this respect, given the information about the General features of the madrassah, courses, holidays, training stages. Introduction to the contents of the courses given lessons about religion as knowledge that belongs to this document. Religion consists of off-axis madrassah education and other sciences of the age was the most important factor in being left behind. The main problem of the clergy if they are not comfortable with this situation, unlike the complainant and those who want to take a step towards reforms are ahead of them. According to them, the current situation is ideal for maintaining the Russian had eaten themselves. If you are faced with the Russian education system reform of madrasas and lose their identity through education and will cause this. In accordance with these opinions in the madrassah statement sounds.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,106
Number of downloads 447

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.