İkinci Yeni Şiiri ve Resim

Author:

Number of pages:
281-312
Year-Number:
2010-Volume 5 Issue 2

İkinci Yeni, 1950’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış bir şiir hareketidir. İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç, bu şiir hareketinin önde gelen şairleridir. Söz konusu şairler, şiir yanında müzik, sinema, resim, tiyatro gibi diğer sanatlarla da ilgilenmişler; hatta şiirde bu sanatların olanaklarından yararlanmaya çalışmışlardır. Sayılan sanatlardan resmin, İkinci Yeni şiiri üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek ölçüde önemlidir. Bu yazıda İkinci Yeni şairlerinin resme bakışı, 1950’li yıllarda resmin poetikasında yaşanan değişimin İkinci Yeni’yle benzerliği, şiir-resim ilişkisi gibi konular üzerinde durulacak ve İkinci Yeni şiirinde resmin poetik ve pratik etkisi irdelenecektir.

Keywords


The Second New Poetry and Painting The Second New is a poetical movement which came out in the second half of 1950s. The leading figures of the movement are İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan and Sezai Karakoç. These poets have also concerned themselves with music, cinema, painting, drama and other fields of art and literature. In some cases they have benefited from these arts in their poems. Particularly painting has had a great influence in their woks. In this article the view(s) of The Second New, the reflection of the changes in painting in 1950s in their poetry, the relation of poetry and painting, the poetic and practice effect of painting were examined.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 773
Number of downloads 282

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.