GÜNLÜKLERİN KIYILARINDAN: BİR ENTELEKTÜEL OLARAK HÜSEYİN SU

Author:

Number of pages:
209-228
Year-Number:
2019-Volume 14 Issue 1

Bir yazarın günlükleri, sadece o yazarın kişisel tarihini takibe yaramıyor. Bir yazarın günlükleri çerçevesinde, aynı zamanda, yazarın okuma ve yazma serüveni, bu serüvene ilişkin dikenli yolculuklar da gündeme geliyor. Yine o devrin gündelik siyasi, kültürel, ekonomik, entelektüel tarihi de öğrenilmiş oluyor. Bu öğrenme öznel de olsa çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Tarih, büyük fotoğrafı verirken, günlükler o büyük fotoğraftaki küçük ama gözden kaçan, çok anlamı ayrıntıları getiriyor gözlerimizin önüne. Hüseyin Su, Takvim Yırtıkları adıyla üç cilt olarak yayınladığı günlüklerinde kendi kişisel tarihi çerçevesinde aynı zamanda yakın tarihimizin pek çok ayrıntısından da bizi haberdar ediyor. Sadece bu değil elbette. Çok dikkatli bir okur ve aynı zamanda önemli bir hikâye, deneme ve edebiyat kuramları üzerine yazan bir yazar olarak okuma ve yazma konularındaki fikirlerini paylaşıyor bizimle. Onun günlüklerini okurken bir yandan tarih, kültür, siyaset ve gündelik hayatın ayrıntıları üzerine bir yolculuğa çıkıyor, bir yandan da bir yazarın okuma ve yazma macerasını takip ediyor, çok önemli okur ve yazarlarla da tanışmış oluyoruz. Bu yazı, bu takibin sonucunda, günlüklerin birinci cildi üzerindeki izlenimleri aktarmakta ve bununla önemli bir yazarın zihin haritasına, bununla da bir entelektüelin yetişme tarzına odaklanmaktadır. Bu odak, benzeri zihinlerin inşasında önemli bir kılavuz niteliği görecektir.

Keywords


The diaries of an author do not onlly imply his/her personal background, but also recall the spinymental journey of him/ her, depending on the reading and writing adventure of them. Additionally, the political, cultural, economical and intellectual history of the the period is also grasped, which revals very valuable knowledge, though admitted a little bit subjective. The diaries steer our attention into smaller and tiny, but meaningful details of life, while history represents the big picture. Hüseyin su, in his three volume – work “Takvim Yırtıkları” (Calender Torns) informs us on both his personal background and the tiny details of the very recent history. However, this is not all about Hüseyin Su, due to the fact that he reveals clearly his ideas concerning reading and writing skills as being a significant literary critic, short story and essay writer. As we read his diaries we pass through the fields of history, culture, policy and the tiny particles ofhis daily life. Additionally, we get introduced to very important readers and writers of the period and obtain some very first hand information on his reading and writing adventure, aswell. This article aims to focus on the intellectual map and self-raising experienceof Hüseyin Su, The author, referring to the first volume of his books, by tracking closely his diaries, which will be expected to play the function of an important guide to constitude the mind maps of the younger generations.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 537
Number of downloads 213

Share

Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.