Yayın Kurulu


TURKISH STUDIES - INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLIED SCIENCES

INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS

 

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları International Balkan University’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indekslere tanıtılması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını öderler.

 

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences; ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 2667-5633

 

TURKISH STUDIES - INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLIED SCIENCES

International Academic Journals

 

Sahibi / Owner

International Balkan University

 

Yayıncı / Publisher

ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 

 

 

Editör

Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ (Atatürk Üniversitesi)
agulcu@atauni.edu.tr 

 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU (Artuklu Üniversitesi)
idrisgoksu@artuklu.edu.tr  

Arş. Gör. Yusuf İslam BOLAT (Dicle Üniversitesi) 
yislam.bolat@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Çağrı AKSU (Artvin Çoruh Üniversitesi) 
cagriaksu@artvin.edu.tr

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Doğan KAYA (Ticaret Üniversitesi) 
dogank@ticaret.edu.tr 

Prof. Dr. Hasan KARAL (Trabzon Üniversitesi)
hasankaral@trabzon.edu.tr

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR (Balıkesir Üniversitesi)
nozdemir@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ (Atatürk Üniversitesi) 
yukselgoktas@atauni.edu.tr

Prof. Dr. Yalın Kılıç TÜREL (Fırat Üniversitesi)
yturel@firat.edu.tr 

Doç. Dr. M. Ali ALAN (Cumhuriyet Üniversitesi) 
alan@cumhuriyet.edu.tr 

Doç.Dr. Yusuf ALTUN (Düzce Üniversitesi) 
yusufaltun@duzce.edu.tr   

Doç. Dr. Özlem BAYDAŞ (Giresun Üniversitesi) 
ozlem.baydas@giresun.edu.tr

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fatih NURAY (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel DEDE (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKTÜRK (N. Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Selami ERYILMAZ  (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Saadettin AYDIN (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Dr. Nurullah TAŞ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

 

Dış Temsilciler Koordinatörü

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler

Robert DANKOFF-USA 

Marcel ERDAL-Germany 

Fatih KEMIK-Greece 

Yuu KURIBAYASHI-Japan 

Bernt BRENDEMOEN-Norway-Swedish 

Fikret TURAN-England 

Xhemile ABDIU-Albania 

Seadet SHIKHIYEVA-Central Asia 

Gülnar KOKUBASOVA-Kazakhstan 

Ulanbek ALIMOV-Kyrgyzstan 

Vusale MUSALI-Azerbaijan 

Cabbar İŞANKUL-Uzbekstan 

Öztürk EMİROĞLU-Poland 

 

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.