KEMAL TAHİR’İN ÖYKÜLERİNE TEMATİK BİR YAKLAŞIM


Kemal Tahir, hiç şüphesiz, edebiyatımızda bir romancı olarak kabul görmüştür. Düşünce tarafı ağır basan, kendine mahsus bir tarih ve dünya görüşü olan, ezbere, ideolojik yaklaşımlardan uzak duran, yerlilik kavramı üzerinde düşünen ve Türk aydınlarını özellikle medeniyete bakış noktasında eleştirmekten kaçınmayan yazar, bu tavrını öykü üzerine ileri sürdüğü düşüncelerinde ve öykülerinde de derinleştirmeye çalışmıştır. Kemal Tahir, Göl İnsanları (1955), Dutlar Yetişmedi (2005), Zehra’nın Defteri (2005), Üstadın Ölümü (2006) adlı dört öykü kitabında toplam seksen bir (81) öykü neşretmiş ve öykü sanatı üzerine düşünmüş bir isim olduğu halde, kendisinden bahsedilen çoğu kaynakta düşüncelerine ve romancılığına değinilip öyküleri genellikle bahis konusu edilmemiştir. Bunun bir sebebi son üç öykü kitabının ölümünden otuz sene sonra yayımlanmış olması ise bir başka sebebi de daha çok bilinen ve söz konusu edilen ilk öykü kitabının uzun metinlerden oluşmasıdır. Göl İnsanları (1955), daha çok roman yavrusu metinler gibi algılanmış ve yazarın bu eserle romancılığa hazırlandığı düşünülmüştür. Makalede öncelikle yazarın öyküye bakışından bahis açacak, ardından belli başlı öykülerini içerik yönüyle incelemeye, Kemal Tahir öykücülüğünün yazarın romancılığı ile ilişkisi ve Türk öykücülüğü içerisindeki yerini belirmeye çalışacağız. Türk öykücülüğünün daha iyi anlaşılmasında, Kemal Tahir’in öykülerinin de okunup incelenmesinin payı büyük olacaktır. “Arabacı”, “Göl İnsanları”, “Çoban Ali” gibi öyküleriyle şimdiden edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinen Kemal Tahir’in öyküleri üzerinde daha çok durulması gerekmektedir.


Keywords


Öykü, Türk Öykücülüğü, Öykü Poetikası, Kemal Tahir.

Author: Abdullah HARMANCI
Number of pages: 1225-1234
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36924
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.