Bir Eğitimci Olarak Ahmet Mithat Efendi’nin Eğitimle İlgili Görüşleri


Edebiyatımızın Hâce-i Evvel’i olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi, edebi eserleri ve gazeteciliği toplumun eğitilmesi amacıyla kullanması bakımından döneminin diğer yazarlarına benzer ve bu gayeyi hayatının sonuna kadar ön planda tutar. Kişisel duyarlılıkların ortaya çıkmaya başladığı Servet-i Fünun döneminde ve sonraki zamanlarda bile Ahmet Mithat, emekli olmanın da kendisine sunduğu fırsatı değerlendirerek eğitimci kimliğini, yazarlıktan bilfiil muallimliğe geçişiyle pekiştirir ve bu kimliğe sadık kalır. Eğitimin bir millet için önemini kahramanları aracılığıyla değişik olay örgülerinin kendisine sunduğu imkânlardan faydalanarak dile getiren yazar için eğitim konusu, çözülmesi gereken ilk problem olma niteliği taşımaktadır. Yazar, eğitimi yalnızca modernleşme yarışında geri kalmama açısından ele almaz aynı zamanda millet bütünlüğünü siyasi ve fikri olarak muhafaza etmenin en önemli yolu olarak da görür. Özellikle Batı tesirindeki fikirlerin yayılmaya başladığı bir dönemde bu fikirleri tüm yönleriyle ele almanın, eleştirmenin ve gerekli kısımlarını benimsemenin ancak kavramlara hâkim genç bir kuşak yetiştirmekle mümkün olacağını düşünür. Batı’yla Osmanlı toplumu arasındaki değişik alanlardaki farkın kapatılmasının eğitim sayesinde mümkün olacağını düşünen yazarın aynı zamanda kendi kültür iklimimizde sabit kalabilmenin yolu olarak da eğitimi gerekli görmesi ilk bakışta bir çelişki gibi görünür. Ancak yazarın Batılılaşmayı değil, ilerleyerek Osmanlı kalmayı düşünce dünyasının temeli görmesi böyle bir çelişkinin ortaya çıkmasını engeller. Bu çalışmamızda yazarın değişik eserlerinden hareketle bir eğitimci sayılıp sayılamayacağını ve eğitim meselesine yaklaşımını ayrıntılı bir biçimde incelemeye çalışacağız. Çalışmamızda özellikle yazarın eserlerinden hareketle onun eğitimle ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız.


Keywords


Ahmet Mithat Efendi, eğitim, Hace-i Evvel, eğitimin rolü.

Author: Kudret SAVAŞ
Number of pages: 1521-1545
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36892
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.