NABİZADE NAZIM’IN HİKÂYELERİNDE AŞKIN HÂLLERİ


Nabizade Ahmet Nazım Bey, Tanzimat Dönemi ile Servet-i Fünun Dönemi arasında yetişen Ara Nesil’in önemli yazar ve şairlerdendir. Ara Nesil, Tanzimat edebiyatının birinci döneminde başlayan ve sonrasında da devam eden Türk edebiyatındaki yeniliği benimserler. İlk defa Mehmet Kaplan’ın bahsettiği Ara Nesil sanatçıları, özellikle hikâye alanındaki katkılarıyla önemli bir yere sahiptirler. Hem romantik hem de realist unsurları kullanan Ara Nesil yazarları aşk konusunu yoğun bir şekilde işledikleri görülür. Zehra romanının yanında hikâyeler de yazan Nabizade Nazım’ın, özellikle fen alanındaki merakı onu realist, natüralist bir çizgiye taşır. 1863-1893 yılları arasında yaşayan Nabizade Nazım, kısa bir ömür sürdürmüş olmakla birlikte yenilikçi tavrı, çevirdiği fizik, kimya kitapları, makaleleri, Zola ile ilgili görüşleri, hikâyeleri ve romanlarıyla kendisinden çok söz ettirmiştir. Zehra adlı romanı natüralist, realist çizgiler taşırken, hikâyelerinde ise daha çok aşk işlenmiştir. Kötü bir çocukluk geçiren küçük yaşta anne ve babasını kaybeden yazarın hikâyelerinde de melankoli, acı, hüzün, mutsuzluk dikkati çeker. Bir İftirak, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Sevda, Hala Güzel, Haspa adlı hikâyelerinde olayların merkezinde aşk vardır. Aşkın bireysel bir duygu olmasının yanında toplumsal, kültürel, felsefi, psikolojik boyutları da bulunur. Nabizade Nazım’ın romantik bir bakış açısıyla kaleme aldığı hikâyelerde aşkın çeşitleri, aşkı yaşayan kahramanların melankolik ruh hâlleri, aşk acıları, tesadüfler dikkati çeker. Bu çalışmamızda Nabizade Nazım’ın altı hikâyesi incelenerek, aşk kavramının işlenişi irdelenmiştir.


Keywords


Aşk, kristalleştirme, ölüm, melankoli, Nabizade Nazım, Ara Nesil.

Author: Sibel BAYRAM
Number of pages: 1053-1065
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36843
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.