RETORİKSEL ANALİZ ÇERÇEVESİNDE SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARININ İNCELENMESİ


İkna kavramı, geçmişten günümüze sosyal bilim çalışmalarında üzerinde sıkça durulan bir konudur. Günümüzde birçok önemli konuşmacı, siyasi lider, akademisyen için güzel, etkili ve çarpıcı konuşma yapmak önem teşkil etmektedir. Bu noktada, retorik kavramı ve ikna edici iletişim çalışmaları giderek önemini ve etkinliğini arttırmaktadır. Retorik, ikna edici her iletişim türü için geçerli olan, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını etkilemek için kullanılan hitabet sanatıdır. Bir etkileme aracı olarak işlevini sürdüren retorik, güzel ve etkili biçimde söz söyleme üzerinde durmaktadır. Aristoteles’in Retorik adlı eseri çok eski yüzyıllardan beri etkisini hiç yitirmeden birçok araştırmacı tarafından üzerine çalışan bir eserdir. Aristoteles Retorik’te ikna için önemli bir araç olarak görülen retorik kavramını Ethos, Pathos ve Logos olarak sınıflandırmıştır ve diyalog ve etik kurallara eş değer olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olarak görülen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yer alan iki adayın konuşması Retoriksel açıdan analiz edilecektir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ilk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilmiş ve bu seçime kadar girdiği 12 kongreyi kazanmıştır. Aziz Yıldırım, 20 yıllık bu süreçte Fenerbahçe Spor kulübünü yöneten ve Türk spor hayatına yön veren isimlerden biridir. Araştırmada önem teşkil eden konulardan birisi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, “2-3 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar Türkiye’deki seçimli genel kurulların 5-10 bin kişilik delegelerin katılımıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu seçimli genel kurulda rekor seviyede delege oy kullanmıştır. Kongre sonunda 20 yılı aşkın bir süreçte Fenerbahçe Spor Kulübünü başkanlığını yapan Aziz Yıldırım’ın, seçimli olağan genel kurulda başkanlığı sona ermiş ve yeni Başkan Ali Yıldırım Koç olmuştur. Kongrenin ana konuşmacıları başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Yıldırım Koç’un değişim ekseninde gerçekleştirecekleri, öngörülerine dayanan konuşmaları retoriksel çerçevede ilgili başlıklar üzerinde değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada iki başkan adayının seçim öncesi konuşma metinleri incelemeye alınmıştır. Amaç retoriksel analiz ekseninde en sık kullanılan retorik unsurlarını, metinler üzerinden ortaya çıkarmaktır. Konuşmalar inandırıcılık, mantıksal olarak ispatlama ve dinleyicilerin duygularına hitap etme noktasında örneklerle değerlendirilmiştir. Aziz Yıldırım konuşmasında genel olarak 3 Temmuz’da yaşanan şike olayları sürecine değinmiştir. Ali Yıldırım Koç, konuşmasında temel olarak geçmiş yönetimin hatalarından bahsetmekte ve kendisinin seçilmesi durumunda yeni yönetimin ortaya koyacağı değişim ve dönüşümlerden bahsetmiştir.


Keywords


Retorik, Fenerbahçe, Seçim Kongresi konuşmaları, İkna

Author: Başak GEZMEN - İhsan EKEN
Number of pages: 1205-1223
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.29168
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.