ÇEVİRİ SÜRECİNDE “GOOGLE TRANSLATE” KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Günümüz koşullarında çevirmenlerin çeviri sürecinde yararlandıkları ve süreci kolaylaştıran pek çok alternatif çeviri aracı ortaya çıkmaktadır. Bunda sürekli gelişen çeviri araçlarının ve dijital teknolojilerin önemi büyüktür. Bu araçların yanı sıra en son teknolojiyle donatılmış nöral makine çevirisi sistemleri gibi yeni çeviri sistemleri de geliştirilmeye devam etmektedir. Klasik araçlara alternatif olarak geliştirilen bu yeni çeviri sistemleri sürecin daha hızlı, daha kolay ve daha üretken tamamlanması adına olumlu bir adım olarak görünmektedir. Ancak söz konusu araçlar çevirmenin çeviri sürecinde daha detaylı bir araştırma ve tutarlı bir çeviri metin üretmesini sağlayabilecekleri gibi bazı açılardan çeviride anlam karmaşası, çeviri kalitesi vb. olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Bu çalışmada çeviri sürecinde Google Translate kullanımı 10 katılımcı çevirmenin katıldığı bir anket üzerinden değerlendirilmiştir. Bu şekilde Google Translate motorunun çeviri sürecinde kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılarak aynı zamanda çeviri sürecinde bu araca başvurmanın hangi açılardan etik olup olmadığı da tartışılmıştır. Çalışmada 10 katılımcıya ulaşılmasına rağmen elde edilen sonuçların gelişen literatür araştırıldığında yeterli olduğu düşünülmektedir. Böylelikle bu çeviri aracının çeviri sürecinde kullanımına yönelik bakış açıları ortaya çıkarılmak istenmiştir. Çeviribilim alanında yürütülen söz konusu çalışmanın benzeri çalışmalara katkı yapması umularak ilgili literatürü de zenginleştirmesi hedefler arasındadır. Zira özellikle bu çalışma çeviri sürecinde Google Translate kullanımına bir standart getirebilir.


Keywords


Google Translate, Google Çeviri, çeviri süreci, çeviri motoru, etik.

Author: Cem ODACIOĞLU
Number of pages: 1375-1393
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.25324
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.