ATTİLÂ İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE MÜŞTEREK ARAPÇA KELİMELER


Şüphesiz ki, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden biri Attilâ İlhan’dır. Edebiyatın, roman, senaryo, eleştiri, gazete, deneme gibi hemen hemen her alanında önemli eserler veren Attilâ İlhan, aslında şiirleriyle sevilmiş, edebiyatseverlerin gönüllerinde şiirleriyle taht kurmuştur. Çok genç yaşta ismini duyurmayı başaran şair, ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü şairlik serüveninde kendine has üslubuyla unutulmamış eserler bırakmıştır. Attilâ İlhan’ın, ilk başlangıçta Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nazım Hikmet’in etkisinde kaldığı görülse de, daha sonraki dönemlerde kendine has üslubu ve tarzı ile halk edebiyatı ve divan edebiyatını çok başarılı bir şekilde harmanlayabilmesi onu diğer şairlerden ayıran özelliklerden biridir. Attilâ İlhan’ın klasik edebiyata ilgi duymasında Divan edebiyatını seven babası Bedri İlhan’ın da tesiri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu sebeple de Attilâ İlhan’ın şiirlerinde Divan edebiyatı özelliklerinini bulmak ve Osmanlıca kelimelere ve yapılara neden yer verdiğini anlamak mümkündür. Malum olduğu üzere Osmanlıca, özellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimeler ve yapılar açısından son derece zengindir. Söz konusu makalede, şairin “kendi çizgisini oluşturma dönemini (1954-1962)” (Çelik, 2003, s. 7-13) temsil eden Ben Sana Mecburum adlı şiir kitabında geçen Arapça asıllı kelimeler incelenmeye çalışılacaktır. Özellikle, Türkçede ve Arapçada aynı manada kullanılan ortak kelimelerden ziyade Arapça aslından farklı anlamda kullanılan ortak kelimeler ele alınarak onların Arapça tercümesinde aynen kullanılıp kullanılmayacağı konusu üzerine yoğunlaşılacaktır.


Keywords


Attilâ İlhan, Attilâ İlhan’ın şiirleri, Ben Sana Mecburum, müşterek Arapça kelimeler

Author: Bağdagül MUSA - -
Number of pages: 1359-1373
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23296
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.