ÇOCUK KİTAPLARINI ÇÖZÜMLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: SAMED BEHRENGİ VE KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ


Bu araştırmada bir edebî eseri çözümlemeye yönelik örnek bir uygulama yapılmıştır. Araştırmada Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık (KKB) isimli eserini çözümlemek amacıyla Wolf’un (2004) önerdiği çoklu bakış açısından yararlanılmıştır. Bu çerçevede eserin genetik, formal, metinlerarası, dönüşümsel ve sosyo-kültürel açılardan çok boyutlu bir çözümlemesi yapılmıştır. Genetik bakış açısıyla yazarın eseriyle kendi yaşamı ve kişisel (genetik) özellikleri arasında benzerlikler bulunduğunu söylemek mümkündür. Yazar hayallerini, beklentilerini, amaçlarını ve umutlarını LBF’ye de yansıtmıştır. Formal bakış açısıyla bakıldığında her bir karakterin gerek fiziksel gerekse psikolojik özellikleri metinde açık ve net bir biçimde ortaya konulduğu söylenebilir. Çocuklar özdeşim kuracakları, benzemeye çalışacakları ya da karşısında yer alacakları karakterlerin niteliklerini kolay bir şekilde tespit edebilirler. Metinlerarası bakış açısıyla LBF’nin, yazarın diğer eserlerinden izler taşıdığını söylemek mümkündür. Dönüşümsel açıdan Küçük Kara Balık, ana karakterin karşı karşıya kaldığı durumlar ve bu durumlarda verdiği tepkiler yönünden okuyucunun kendi yaşamıyla bağ kurabilmesine olanak sağlayacak nitelikte bir eserdir. Sosyo – Kültürel açıdan eser yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal ortamını anlatmaktadır. Yapılan çözümlemeler ve alanyazındaki ilgili diğer araştırmalar eser üzerine çok farklı okumalar yapılabileceğini göstermektedir. Okumaların bu denli çeşitli oluşu ve üretilen anlamlar dikkate alındığında eserin hitap ettiği hedef kitlenin yaş aralığının orantılı olarak genişlediği görülmektedir. Eğitim ortamları açısından düşünüldüğünde bu noktada öğretmenin sorması gereken temel soru “Bu deneyimden benim öğrencilerimin öğrenmesini istediğim şey nedir?” sorusudur. KKB gibi eserlerin farklı yönleriyle ele alınıp işlenebilmesi için yetişkin rehberliğinde etkileşimli okumalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu da ancak edebî eserlerin öncelikle yetişkinler tarafından bilinçli olarak incelenmesi ve bu araştırmada örneklendirildiği gibi farklı bakış açılarıyla eleştirilmesiyle mümkün olacaktır.


Keywords


Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, çözümleme.

Author: Seyit ATEŞ - Kasım YILDIRIM - Fatih Çetin ÇETİNKAYA
Number of pages: 1023-1049
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23287
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.