ISSN:2667-5641

JACQUES AUDİBERTİ’NİN KÖTÜLÜK KOL GEZİYOR ADLI YAPITINDA KÖTÜLÜK, ŞİDDET VE RENK


Bu çalışmada şiir, tiyatro, roman ve deneme gibi edebi alanların hemen hemen tamamında eserler vermiş Fransız yazar Jacques Audiberti’nin büyük tiyatro ödülünü almış en önemli eserlerinden biri olan Kötülük Kol Geziyor adlı üç perdelik tiyatro yapıtında kötülük, şiddet ve renk anlatımlarında şiddeti irdelemeye çalıştık. Bilindiği üzere şiddet ve kötülük dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların bir şekilde maruz kaldığı bir sorundur. Kötülük ve şiddet ilk çağlardan günümüze kadar hiçbir dönemde insanlığın düşüncesinden ve yaşam alanlarındaki uygulamalarından eksik olmamıştır. Yeryüzünü saran ve insan düşüncesinin ürünü olan kötülük ve şiddet edebi alanda da yerini almış ve diğer temalar gibi birçok yazarın ilgi alanını oluşturmuştur. Eserin başlığından da anlaşılacağı üzere, Audiberti de kötülük temasına kayıtsız kalmayan yazarlardan biri olmuştur. En azından Kötülük Kol Geziyor başlığı, eserinde dikkat çekiciliği ile anlamlı görülmektedir. Kötülüğün ne derece kol gezdiğini, özellikle kötülüğün kaynağı olan insan düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, insan çıkar ve egolarının ve paylaşımda hazımsızlığın ve her türlü insan zıtlaşmalarının sonucu kötülüğün kol gezdiğini ispatlamaya, şiddet ve kötülüğün hüküm sürdüğü bu piyeste renk anlatımları ve simgesel değerleri verilerek şiddete ve kötülüğe tesirleri irdelenmiştir. Dilbilgisinin temel konularından biri olan niteleme sıfatları olarak renklerin kullanılması konusunda Audiberti’nin Kötülük Kol Geziyor adlı eserinde şiddetle ilgili farklı anlamlara gelen ilginç örnekler verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kötülük, edebiyatta kötülük, şiddet ve renkler, renklerle dil öğretimi

Yazar: Deniz KÜZECİ - Sadık TÜRKOĞLU
Sayfa Sayısı: 1329-1343
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22694
Tam Metin:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.