ISSN:2667-5633
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences

Editör: Ali KELEŞ
Editör Yardımcısı: Okan ALKAN
Yayın Yeri: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Yıl-Sayı: 2019-Volume 14 Issue 3
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Gül COŞKUN DEĞİRMEN - Necati Barkın AKAY Dijital Çağda Belediyecilik: Tekirdağ Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma, 351-366
Municipality Administration in The Digital Age: Research on Websites of Tekirdag Metropolitan and District Municipalities
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23493
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Dilek AYDEMİR - Ata Yakup KAPTAN 7-9 Yaş Eğitim Hedefli Yeni Medya Yazılımlarının Görsel Tasarımı ve Örnek Bir İnceleme: Morpa Kampüs, 367-387
Vısual Design of The Education Intended New Media Softwares of 7-9 Year Olds and A Sample Analysis: Morpa Kampus
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22963
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mustafa BOSTANCI - Kamu Kurumlarına Ait İnternet Sitelerinde Çocuk Odaklılık, 389-402
Child Centeredness on The Public Sector Websites
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30211
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Bora GÖKTAŞ - X, Y ve Z Kuşaklarının İnternetten Alışveriş Yapma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, 403-429
A Survey for Determining of Tendencies of X, Y and Z Generations About Purchasing on The Internet
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23029
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hacer KOÇ DENİZ Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders Web Sitesine İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri, 431-446
Mathematics Teachers’ Views About The Website of Educational Information Network (EIN)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23516
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İsmail Bülent GÜRBÜZ - Özgecan KADAĞAN Bursa İli Kırsalında Yaşayanların Bilgisayar Oyun Alışkanlıkları, 447-460
Video Game Addiction Among Rural Residents in City of Bursa, Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32697
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Aşkım HATUNOĞLU - Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığında Sosyal Öğrenmenin ve Model Almanın Rolü Üzerine Nitel Bir İnceleme, 461-478
A Qualitative Study on The Role of Social Learning and Model Reception in Internet Addiction of University Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23280
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sevinç MERT UYANGÖR - Hasan Özkan ÇETİN Formasyon Öğretmen Adaylarının TPAB Düzeyleri ile Teknoloji Tutumları ve Algıları Arasındaki İlişki, 479-492
Relationship Between Attitudes and Technological Perceptions With TPCK of Formation Teacher Candidates
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23317
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Soner TİRE - Teknolojinin Olanaklarıyla Üretilen Dijital Resim ve Çizimde Deneysel Yaklaşımlar, 493-506
Experimental Approaches in Dijital Painting and Drawing Produced by The Possibilities of Technology
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30255
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.