Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences

Editor: Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU - Yusuf İslam BOLAT - Muhammed Çağrı AKSU
Publication Place: Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY
Year-Number: 2020-Volume 15 Issue 1
Generic File | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Oğuzhan ATABEK Tasarım Özyeterliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, 1-14
Adaptation of Design Self-Efficacy Scale into Turkish Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40274
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ülhak ÇİMEN Analog Fotoğraftan Dijital Fotoğrafa Geçişte Fotoğrafik Gerçekliğin Dönüşümü, 15-37
The Transformation of Photographic Reality in Transition from Analog to Dijital Photography
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40533
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşenur DALMIŞ - Fatih V. ÇELEBİ Sosyo-İlham Algoritmalarına Giriş ve Kıyaslama Sonuçlarının Karşılaştırılması, 39-56
Introduction and Benchmark Result Comparison of Social-Inspired Algorithms
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40085
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali Rıza İNCE - Mehmet Zahit ŞİMŞEK Firmaların Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Sivas İli Örneği , 57-73
A Research on Determination of the Companies' Industrial 4.0 Maturity Levels: Case of Sivas Province
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41783
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aytürk KELEŞ - Özden Burcu KARSLI Ali KELEŞ Makine Öğrenme Algoritmaları ile Karaciğer Hastalığının Teşhisi, 75-83
Diagnosis of Liver Disease with Machine Learning Algortihms
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39612
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ebru Melek KOÇ Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Düşünceleri: Avantaj, Dezavantaj, Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler, 85-108
Views of Students in Higher Education on Distance Learning: Advantages, Disadvantages, Problems Encountered and Recommendations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40041
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Alper SAYIN - Refik DEMİREL Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Önemi - Gıda Firma Uygulaması, 109-126
Importance of Information Technologies in Supply Chain Management - Food Company Application
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41540
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ebru TOKLU - Aysan ŞENTÜRK Üstün Yetenekeli Öğrencilerin Oyun Tasarımı ve Kodlama Eğitimi Programları Hakkında Görüşleri, 127-137
Gifted Students’ Opinions about Game Design and Coding Training Programs
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22831
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İbrahim Etem ZİNDEREN İnternet Haber Sitelerinin Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Teknikeriyle Analizi, 139-155
Analysis of the Usability of Internet News Sites with Eye Tracking Techniques
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40477
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.