ISSN:2667-5633

Yazım ve Yayın İlkeleri


TURKISH STUDIES DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

1. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda üçer aylık (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) dönemler hâlinde yayımlanır.

2. Yazının Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

3. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

4. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5. Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, diğer Türk lehçeleriİngilizceAlmanca,Fransızca, Rusça ve Arapça yazılara da yer verilmesi mümkündür.

6. Makale takip sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe  ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords ; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

7. Abstract bölümünden sonra structured abstract başlığı altında en az 750 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin yurt dışında atıf alabilmesi için bu önemlidir. Yapılandırılmış özete giriş kısmı dışındaki konu merkezine inen tespitleriniz ve özellikle sonuç kısmındaki çıkarımlarınız olduğu gibi alınmalıdır.

8. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir.Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklen­diği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

9. Yazı, www.turkishstudies.net adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki "diğer yazarlar" bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Tüm raporlar geldikten sonra yazar tarafından düzeltmeler yapılmalı ve düzeltmeyi görmek isteyen hakemlere yüklenmelidir.

10. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences dergisindeki makalenizin ilk olarak hakem süreci başlatılacaktır. Yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Bu sebeple gerekli ücreti ödenmeyen makalelerin süreci başlamaz. Hakem sürecini tamamlayamayan ve bu sebeple yayımlanmayacak yazıların ücretleri KDV+gelir vergisi kesildikten sonra geriye kalan kısım yazara iade edilir.

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzeni

  1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik

10

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı

Tek (1)

  1. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
  2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  3. Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük, paragraf girintisi ile aynı hizada olmalı başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
  4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
  5. Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.
  6. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences dergisine gönderilecek makaleler linkteki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız: http://dergiplatformu.com/statik/tasarım_btb.docx

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.