Teknolojinin Olanaklarıyla Üretilen Dijital Resim ve Çizimde Deneysel Yaklaşımlar


20. yy. ile birlikte değişen dünya ve teknolojinin gelişimi, özellikle de bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, bir taraftan sanatçıların yeni anlatım biçimleri yaratmalarına fırsat tanırken diğer yandan da çeşitli teknolojik olanaklarla daha özgür bir ortamda sanat üretmelerine olanak sağlamaktadır. Teknoloji çağının araç-gereçleri ve beraberinde getirdikleri, zamanla sanatın da araç gereçleri olmaya başlamış ve sanatçıları etkilemiştir. Sanatçılar için en büyük çekim alanını teknolojiyle birlikte bu özgürlük ortamı oluşturmaktadır. Sanatın teknolojik gelişmelerden etkilenmesi, üretim aşamasında sanatçının el becerisinin ötesine geçerek daha düşünsel ve tematik bir etkinin teknoloji ile ilişkisinin kurulduğu yeni çağdaş ifade biçimlerinin de doğmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı dijital sanatın ilk örnekleri olan elektronik sanattan başlayarak, dijital teknolojiyle sanatı birlikte ortak bir dil ve üretime dönüştüren sanatçıların resmin çizim ve boyama özellikleri kapsamındaki deneysel yaklaşımlarıyla ürettikleri görsel ifade biçimlerini incelemektedir. Özellikle resim, çizim ve boyamayla ilgili deneysel çalışmaların dijital teknolojiyle birlikte ortaya çıkardığı yeni olanakları görmeye odaklanmaktadır. Bunun bir nedeni elektronik sanatla başlayan ilk örneklerin resim ve çizimi teknolojinin olanaklarıyla üretmeyi deneyen çalışmalardan oluşmasıdır. Diğer bir nedeni ise sanatçıların sanat üretiminin olanaklarından bir olarak teknolojiyi sanatsal amaçları için bir araç olarak kullanmak istemeleridir. Bu deneysel yaklaşımların geçmişle sınırlı olmadığı, ancak günümüz sanatçılarının resim ve çizim olanaklarını bugünün yeni teknolojileriyle yeniden yapılandırma deneylerini sürdürdüğü görülüyor.


Keywords


dijital sanat, dijital resim, deneysel sanat, çağdaş sanat

Author: Soner TİRE
Number of pages: 493-506
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30255
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.