Kamu Kurumlarına Ait İnternet Sitelerinde Çocuk Odaklılık


İnternet kullanımının son derece yaygınlaştığı bir çağda, markaların önemli kurumsal iletişim kanallarından biri olan internet siteleri stratejik bir rol üstlenmektedir. Kamu kurumları sundukları hizmet ve çalışmaları internet siteleri aracılığıyla kamuoyuna aktarmaktadır. Çocuklar, devlet tarafından sunulan hizmetlerde önemli bir hedef kitledir. Kamu kurumları kendilerini sadece yetişkinlere değil aynı zamanda çocuklara da doğru anlatmak durumundadır. Bu amaçla çeşitli kamu kurumları internet sitelerinde çocuklara özel içerikler yayınlanmaktadır. Kamu kurumları tarafından yayınlanan çocuk internet siteleri ise doğrudan bu amaca hizmet etmektedir. Çocukların internet kullanım ve davranışları yetişkinlerden farklıdır. Bu bağlamda, kamu kurumları tarafından oluşturan çocuk internet sitelerinin birtakım kullanılabilirlik ve çocuk odaklılık özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Çalışma kapsamında kamu kurumlarına ait çocuk internet siteleri kullanılabilirlik ve çocuk odaklılık kriterleri açısından değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti temel yasama, yürütme ve yargı kurumları ve bu kurumlara bağlı kuruluşlara ait 100 resmi internet sitesi, site haritaları çıkarılarak araştırmaya dahil edilmiş, aktif olarak yayın yapan 9 çocuk internet sitesi içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları kamu kurumlarına ait çocuk odaklı internet sitelerinin durumunu değerlendirme kriterleri açısından ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır.


Keywords


kamu kurumları, internet sitesi, çocuk odaklılık

Author: Mustafa BOSTANCI
Number of pages: 389-402
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30211
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.