Dijital Çağda Belediyecilik: Tekirdağ Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma


İnternet ve bilgi iletişim teknolojilerinin insan hayatına girmesi ile beraber hem bireysel hem de kurumsal açıdan birçok değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum kurumlar açısından kendini ifade edebilmede internetin gücünü keşfetmek gerekliliğini getirmektedir. Belediyelerde bu kurumlardan birsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediye yönetimleri ülkemizde seçimle belirlenmektedir. Hedef kitlelerin bir belediye yönetimini seçerken belediyenin yaptığı ya da yapacağı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dijital çağın nesilleri bu bilgileri edinmede interneti yaygın olarak kullanmaktadır. Bu sebeple web siteleri belediyelerin en önemli temsil alanlarından birisi olmaktadır. Çalışma kapsamında dijital çağda belediyecilik konusu ve bilgilendirmenin önemli üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın araştırma bölümünde dijital çağda belediyecilik alanında web sitesi kullanımı ve sunulan bilgilerin yeterliğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Tekirdağ ili ele alınmış Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve kendisine bağlı 11 (onbir) ilçe belediyesi web siteleri nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada kurumsal bilgiler, kurumsal hizmetler, kurumsal yayınlar ana başlıkları altında 27 maddeden oluşan bilgilerin web sitelerinde var olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma sonuçları henüz bu konuda ilçe belediyelerinin çok yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Sanayinin geliştiği ilçelerin, tarımla uğraşan ilçelere oranla daha iyi bir kullanıma sahip olduğu görülmektedir.


Keywords


Web Sitesi, Belediye, İletişim, Dijital Çağ

Author: Gül COŞKUN DEĞİRMEN - Necati Barkın AKAY
Number of pages: 351-366
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23493
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.