Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığında Sosyal Öğrenmenin ve Model Almanın Rolü Üzerine Nitel Bir İnceleme


İnternet bağımlılığı günümüz toplum yapısı içinde önemli ve yaygın bir bağımlılık türüdür. İnternet bağımlılığı her yaşta önemli bir sorundur ama bu durum ergenlik döneminde daha riskli bir tablo içerir. Ergenler internet bağımlılığını çeşitli nedenler yoluyla öğrenir ve geliştirirler. Bu öğrenme türlerinde biride sosyal öğrenme teorisi başlığı altında model alma davranışı yolu ile öğrenmedir. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı geliştirme davranışında sosyal öğrenmenin rolü üzerindeki etkisini araştırmak için yapılmıştır. Araştırma 15 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuçlar içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır; İnternet sürecine girme genellikle ilköğretim döneminde başlamıştır ve ağırlıklı olarak lise döneminde de yoğunlaşarak devam etmiştir. Üniversite öğrencilerinin internete başlama ve bağımlılık geliştirme sürecinde en fazla arkadaşların etkili olduğu, arkadaş ortamında pekiştirildiği ve arkadaşların davranışlarının model alındığı sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


üniversite öğrencileri, internet bağımlılığı, sosyal öğrenme, model alma davranışı

Author: Aşkım HATUNOĞLU
Number of pages: 461-478
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23280
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.