ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

BİR OKUMA ARKEOLOJİSİ: HÜSEYİN SU’YUN OKUDUĞU KİTAPLAR VE DEĞERLENDİRMELERİ


Hüseyin Su’yun Şule Yayınları’ndan 2017 yılında Takvim Yırtıkları ismiyle üç cilt olarak basılan eseri günlük türünde bir eserdir. Su, eserinde okuduğu kitaplarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuş, notlar almış, bazen okuduğu kitaplara kendince çeşitli ilaveler yapmış, bazen de okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazma ve okuma ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Kitabın önemi sadece Hüseyin Su’yun okuduğu kitaplarla ilgili notların bulunması değildir, aynı zamanda yazarın yazma ile ilgili yaşadığı problemleri, Nuri Pakdil’le olan yakın diyalogunu, Edebiyat Dergisi ile ilgili durumları yansıtması ve elbette eserin günlük türünde olması dolayısıyla kendisinin hayat serüvenine de şahitlik etmemiz, eseri birçok konuda önemli kılabilecek hususlardandır. Takvim Yırtıkları’nda Nuri Pakdil’le Hüseyin Su’yun diyaloglarındaki değerlendirmelerinden yola çıkarak hem Türkiye’nin hem de dünyanın o yıllardaki ekonomik, siyası vb. açıdan ne aşamada olduğunu da döneme dair bir okuma olarak izleyebiliriz. Hüseyin Su’yun geniş bir okuma listesinin olduğunu ve bilinçli bir okuyucu kimliğinin gerektirdiği vasıfları Takvim Yırtıkları’nı okurken görmekteyiz. Kimi zaman okuduğu kitaplara ve yazarlarına birden öfkelenmekte, kimi zaman bilhassa sevdiği yazarların neredeyse bütün eserlerinin ilk cümlesini tek tek bize aktarmaktadır. Su’yun eserinde, kitaplarla ilgili değerlendirme yaparken dikkat çektiği hususlardan birisi de çevirisi yapılan eserlerin dili ile ilgilidir. Eserin çevirisi yapılırken, eserin yazıldığı dil kadar çevirme işinin de büyük bir hassasiyetle yapılmasını gerektiğini bazı değerlendirmelerinde dile getirmektedir. Bu çalışmada Hüseyin Su’yun Takvim Yırtıkları isimli eseri gerek ismi geçmeyip değerlendirmesi yapılan kitaplar, gerek ismi geçip değerlendirmesi yapılmayan kitaplar ve çalışmanın çoğunluğunu teşkil eden ismi geçip değerlendirmesi yapılan kitaplar başlığı altında kısa yorumlarla incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


kitap, Hüseyin Su, Takvim Yırtıkları, günlük

Yazar: Burak KOÇ -
Sayfa Sayısı: 115-134
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15144
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.