ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Abbasi İhtilali Kahramanlarından Kahtabe b. Şebib


İslâm dünyasında yaklaşıl 90 sene hüküm süren Emevî hilafeti dönemi dış fetihler bakımından başarılı bir dönem olarak kabul edilse de iç siyaset bakımından sıkıntılara, çalkantılara ve isyanlara sahne olmuştur. Emeviler, Hz. Peygamberin amcası Hz. Abbas’ın torunları tarafından iyi kurgulanmış ve organize edilmiş bir ihtilalin sonunda 132/750 tarihinde yıkılmış yerine beş asır devam edecek Abbâsî hilafeti kurulmuştur. 100/718 yılında başladığı kabul edilen Abbasi propagandası (da’vet) Irak ve Horasan bölgesinde uzun süre gizlice devam etmiş, 128/745 yılında Emevilere karşı silahlı isyanla ortaya çıkmış, 132/750 yılında da Abbâsî hilafetinin kurulmasıyla başarıya ulaşmıştır. Abbâsî ihtilalinin kahramanı olarak Ebû Müslim el-Horasânî olarak bilinse de ömrünü Abbâsî davetinin başarısı için harcamış çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Kahtabe b. Şebîb et-Tâyî’dir. Merv’de Arap asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Ehl-i Beyt taraftarı bir ailede yetişen Kahtabe b. Şebîb, Horasan’da Abbâsî davetine ilk katılanlardan biri olmuştur. Abbâsîlere sadakati ve zekâsı nedeniyle Kahtabe b. Şebîb, Abbâsî lideri İmam Muhammed b. Ali tarafından Horasan’da Abbâsî davetini yönetecek on iki nakibden biri olarak seçilmiştir. Kahtabe, İmam Muhammed b. Ali ve onun vefatından sonra yerine Abbâsî lideri olan İbrahim ile hacc dönemlerinde Mekke’de görüşmüş, onlardan aldığı emir ve direktifleri Horasan halkına iletmiştir. Kahtabe, Ebû Müslim el-Horasânî önderliğinde Horasan’da başlayan Abbâsî silahlı isyanında da faal görev almıştır. Horasan’dan Emevi kuvvetlerini çıkaran Abbâsîler İran’a ulaştıklarında Kahtabe b. Şebîb, İmam İbrahim b. Muhammed tarafından Abbâsî ordularının komutanlığına getirilmiştir. Kahtabe komutasındaki Abbâsî ordusu yaklaşık bir yıl içinde İran ve Irak bölgelerini ele geçirmiştir. Bu süreç içinde Abbâsî kuvvetleri kendinden kata kat fazla Emevi ordularını Kahtabe b. Şebîb’in maharetli yönetimiyle mağlup etmiştir. Kahtabe, 132/749 yılında Kûfe yakınlarında Emevilerle girdiği bir savaş sonunda maktul düşmüştür. Bu çalışmamızda Kahtabe b. Şebîb’in Abbâsî ihtilalindeki rolünü ele almaya çalışacağız.


Anahtar Kelimeler


Kahtabe b. Şebib, Abbasiler, Emeviler.

Yazar: Fatih GÜZEL -
Sayfa Sayısı: 163-175
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15066
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.