ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

HALKLA İLİŞKİLER VE GAZETECİLİK BAĞLAMINDA LİKİTİDE ANALİZİ: BİR GAZETE ÖRNEĞİ


Bu çalışmada, iletişim sektöründe önemli bir yeri olan gazeteciliğin geçmişten günümüze hangi süreçlerden geçtiğine yer verilerek, ülkemizde faaliyetlerini devam ettirmekte olan ulusal bir gazetenin 2016-2017 likidite analizinin yapılması amaçlanmıştır. Halkla ilişkilerin, gazetelerin mali tablolarını, mali yapısını, likidite yapısını doğrudan ve görünürde olmasa da dolaylı olarak etkilediği söylenebilir. Analiz için uygulama verileri Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) web sayfasından alınmıştır. Uygulamanın yorumlanması sadece likidite ve faaliyet oranları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada karşılaştırma yönteminden faydalanılmıştır. Söz konusu basın işletmesinin, 2016-2017 yılları itibari ile yapılan likidite analizine göre işletmenin borcu ödeme ve çevirmesi anlamında bir sıkıntısının bulunmadığı, standart oranların üzerinde olduğu saptanmıştır. İşletmenin stoklar ve ödenen avansların düşülmesinden sonra elde kalan dönen varlıkların kısa vadeli borçları ödeme gücünü gösteren asit-test oranı önceki yılda ideal olan 1 oranına yakın olsa da nispeten düşük olup cari yılda bu oran yükselmiştir. Yıllar itibari ile kıyaslandığı takdirde 2017 yılına ait asit test oranı daha yüksek olup ideal standart oranın biraz üstündedir. İşletmenin elindeki mevcut değerlerin satışlar ve alacaklar olmasa dahi kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteren nakit oran 2016 yılında düşük olmasına karşın 2017 yılında toparlanma göstermiş ve olması gereken % 20’lik ideal oranın biraz üstüne çıkmıştır. Cari yıldaki nakit oran önceki yıla göre daha iyidir. Faaliyet oranlarına baktığımızda işletmenin, 2017 yılında stokları 22 kez devir daim olmakta alacaklarının tahsil süresi ise 149 gündür. Araştırma, halkla ilişkiler, gazetecilik ve muhasebe finasman alanlarına yönelik multidisipliner bir çalışma olması yönüyle önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Halkla ilişkiler, Gazetecilik, Likidite Analizi.

Yazar: İrfan ERTEKİN -
Sayfa Sayısı: 333-346
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14994
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.