ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

PABLO PICASSO’NUN SERAMİK ÇALIŞMALARINDA FİGÜR İMGELERİNİ ELE ALIŞ ŞEKLİ ve RESİMLERİNİN SERAMİK ÇALIŞMALARINA YANSIMASI


20. yüzyıl Dünya Resim Sanatı’nın en ünlü ressamlarından birisi olarak görülen ve Kübizm sanat akımının öncüsü olarak kabul edilen İspanyol ressam Pablo Picasso, resim sanatına kazandırmış olduğu eşsiz yapıtlarıyla birçok dünya müzesini süsleyen ve sanat camiasında da önemli yeri olan bir sanatçıdır. Sanatçı özellikle resim ve heykel sanatlarında birçok ürün verip seramik çalışmalarıyla da tanınan bir sanatçıdır. Sanatçı kendine özgü resimlerindeki üslubunu diğer sanatsal çalışmalarına da yansıtmıştır. Sanatçı realist çalışmalarından sonra kübizm akımına çok sayıda eseriyle katkıda bulunmuş, basit kontur çizgilerle çizdiği desen biçimindeki çalışmalarıyla da ön plana çıkmıştır. Sanatçının önemli özelliklerinden bir tanesi de sanat tarihine kendisini taşıyan üsluplarını üç boyutlu ve iki boyutlu olarak seramik ve heykel çalışmalarına da yansıtmasıdır. Pablo Picasso’nun resim çalışmalarında kullandığı geometriksel ifade, eş zamanlı gösterim, iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu ifade biçimi, çocuksu çizgisel form ifadesinin çalıştığı seramik çalışmalarında yansımasını ortaya çıkarmak araştırmada amaç edinilmiştir. Resimler üzerindeki iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu ifadenin ve basitleştirilmiş imgesel ifadelerin seramik çalışmalarında üç boyutlu ifadesi ve basit imgelerin seramiklerin üzerinde iki ve üç boyutlu yansımaları ve başarısını ortaya çıkarmakta araştırmada büyük önem taşımaktadır. Araştırmada Picasso’nun yaptığı iki boyutlu ve üç boyutlu seramikler evreni seramiklerde yer alan figür imgeleri ise sınırlılığı ve örneklemi vermektedir. Araştırma da figür imgesinin ele alınmasının temel amacı ise iki boyutlu düzlem üzerinde figür imgelerini üç boyutlu vermesiyle figür imgesinin ön plana çıkmasıdır. Araştırma, Nitel araştırma deseni ile yapılmış olup, literatür taranarak Picasso ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgiler elde edilmiştir. Verilerde yer alan sanatçıya ait eser görselleri betimsel analiz yoluyla analiz edilmiş sanatçının resimsel çalışmalarıyla karşılaştırılarak araştırma yapılan konuyla ilgili yeni bilgilere yordama, analiz yollarıyla ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Picasso, Seramik, Resim, Kübizm, Figür

Yazar: Fahrettin GEÇEN - - Tahir ÇELİKBAĞ
Sayfa Sayısı: 359-370
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14951
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.