ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Volatilite Endeksi (VIX) ile BIST 100 Arasındaki Johansen Eş-Bütünleşme ve Frekans Alanı Nedensellik Analizi


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimle birlikte, sermayenin hareketini sınırlayan engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte, finansal piyasalar arasında ki entegrasyon giderek artmıştır. Ancak bu entegrasyonun beraberinde getirdiği finansal liberalizasyon süreci gelişmekte olan ülkelerde olumlu yönlerinin yanı sıra, gerekli makroekonomik şartlar oluşturulmadan finansal liberalizasyona geçilmesi, finansal piyasada volatiliteyi arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı piyasada korku ya da zimni volatilite endeksi olarak ta adlandırılan VIX endeksi ile BIST 100 arasındaki ilişkiyi nedensellik analizi ile kısa, orta ve uzun vadede ortaya koymaktır. Çalışmada 03.01.2000-23.01.2019 dönemleri arasında işgücü verilerini ele alarak VIX ile BIST 100 arasındaki ilişki hem frekans alanı nedensellik ve Johansen eş bütünleşme testleri ile Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction, VEC) vasıtasıyla yorumlanmıştır. Çalışmanın diğer çalışmalardan farkı BIST 100 ile VIX endeksi arasında her iki değişkenin bir birlerinin öngörüsünde faydalı bilgiler sunup sunamadığı konusunda Frekans alanı nedensellik ile Johansen eş bütünleşme testleri ve VEC modeli ile yapılan çalışmaların çok kısıtlı olmasıdır. Çalışma sonucunda BIS 100 endeksinden VIX endeksine doğru ne kısa, orta ne de uzun vadede bir nedensellik ilişkisi öngörülememiştir. Buna karşın VIX endeksinden, BIST 100’e hem kısa hem de orta ve uzun vadede tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum BIST 100 de yatırım yapmayı düşünün yatırımcılar için VIX endeksinin, BIST 100 hakkında öngörü sağlayabileceğini göstermiştir


Anahtar Kelimeler


BIST 100, VIX Volatilite Endeksi, Finansal Entegrasyon, Hata Düzeltme Modeli , Frekans Alanı Nedensellik Testi

Yazar: Serdar KUZU -
Sayfa Sayısı: 479-493
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14943
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.