ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

CUMHURİYET DÖNEMİ MUĞLA VİLAYETİ’NDE GÖRÜLEN DEPREMLER (1923-1960)


Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürmesi durumunda oluşan yer sarsıntısıdır. Depremler genel olarak tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üçe ayrılırlar. Türkiye de dâhil bu depremler içinde en yaygını olan tektonik depremlerdir. Anadolu coğrafyası en aktif deprem kuşağı olarak bilinen Alp- Himalaya deprem kuşağında bulunduğu için deprem riski en fazla taşıyan ülkeler arasında gelmektedir. Anadolu coğrafyasında bugüne kadar üç önemli fay hattı tespit edilmiştir. Bunlar Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Muğla Vilayetinin de içinde olduğu Batı Anadolu Fay Hattı’dır. 1631-1632 yıllarında Muğla- Milas’da yaşanan deprem, bölgenin Türk egemenliğine geçtikten sonra bilinen en eski depremidir. Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Muğla Vilayeti’nde görülen depremler üç dönemde incelenmiştir. Bunlardan birincisi; 1923-1933 yılları arasında yaşanan depremlerdir. Bu dönemde ilk olarak 1926 yılında az hasarlı bir deprem olayı yaşanmıştır. Daha sonra ise 23 Nisan 1933’den 4 Mayıs 1933 tarihine kadar Muğla-Merkez ile Datça ve Bodrum ilçelerinde fasılalarla 5 deprem yaşanmıştır. Bu depremlerde özellikle Datça İlçesi’nin köyleri ile Yunanistan’ın İstanköy Adası oldukça fazla mal ve can kaybına uğramıştır Bunun üzerine de Türkiye Ege Adalarındaki depremzedelere yardım elini uzatmıştır. Bunlardan ikincisi; 1940-1948 yılları arası görülen depremlerdir. Bu dönemde Muğla-Merkez, Bodrum ve Datça ilçelerinde fasılalarla 13 deprem görülmüştür Bu depremlerde özellikle Muğla- Merkez İlçe’de birçok köyde mal ve can kaybı olmuştur. Bu depremzedelere Kızılay Genel Merkezi’nden yiyecek, içecek ve giyim yardımı ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla da kereste yardımı yapılmıştır. Bunlardan üçüncüsü; 1957-1960 yılları arası görülen depremlerdir. Bu dönemdeki en önemli deprem merkez üssü Fethiye İlçesi olan ve Köyceğiz, Marmaris ve Muğla- Merkez ilçelerinde de hissedilen 1957 depremidir. Bu depremde Fethiye’de 67 kişi ölmüştür. Deprem sonrası dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Muğla-Merkez, Marmaris ve Fethiye ilçelerini ziyaret ederek devletin depremzedelerin yanında olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca depremden sonra bölgede yapılan enkaz kaldırma çalışmaları, yapılan yardımlar ve 7010 sayılı depremzedelere yardım konusunu içeren kanun çerçevesinde imar çalışmaları ortaya konmuştur. 1923-1960 yılları arası Muğla Vilayeti’nde yaşanan depremler ve 1999 Gölcük Depremi bölge halkının deprem bilincini artırarak, geleceğe hazırlıklı olmasında yol gösterici olmuştur.


Anahtar Kelimeler


Muğla Vilayeti, Deprem, Cumhuriyet Dönemi, İnşa, 1923-1960 Dönemi.

Yazar: Bayram AKÇA - - Seher AKÇA
Sayfa Sayısı: 17-30
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14937
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.