ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

NİĞDE BELEDİYE HİZMETLERİ KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YURTTAŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Belediyeler, halka en yakın hizmet sağlayan ve kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru olan kamu tüzel kişilikleridir. Belediyeler demokratik bir anlayış çerçevesinde, yurttaşların sorunlarına çözümler üreten ve yurttaş memnuniyetini sağlamak üzere kurumsallaşan yapılardır. Bu çalışmada yurttaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla Niğde İl merkezinde uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında 627 kişiye anket soru kâğıdı uygulanmış ve bu kapsamda 602 tane geçerli anket formundan çeşitli veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra frekans analizi, varyans (ANOVA) analizi, t-testi ve Scheffe analiz yöntemleri kullanılarak çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca bu konuyla ilgili yapılan benzer çalışmalar araştırılmış olup, yurttaşların memnuniyetlerine göre Niğde Belediyesi’nin sunduğu hizmetler konusunda belediyeye bazı öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Belediye Hizmetleri, Yurttaş Memnuniyeti, Belediye, Hizmet, Niğde

Yazar: Taner DEMİRKOL - - Murat DİBEK
Sayfa Sayısı: 45-70
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14901
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.