ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

McMaster Aile İşlevleri Modeli ve Gömleği Yırtık Kırmızı Gül Öyküsü’ nün McMaster Modeli Temelinde İncelenmesi


Aile terapisi ve aile işlevselliği konularına olan ilgi son yıllarda artmıştır. Özellikle ailenin işlevselliğinin birey ve toplum sağlığı ve işlevselliği için önemli bir değişken olduğunun fark edilmesi araştırmacıların bu konuya olan ilgilerini arttırmıştır. Aileyle yapılan çalışmalarda, birçok kuram ve yaklaşımların model ve paradigmaları olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de McMaster Aile İşlevleri Modeli’ dir. Sistem Kuramı’ na dayanan bu model, ailenin işlevselliğini altı boyutta değerlendirmekte ve her boyuta göre aileyi sağlıklı ya da sağlıksız olarak sınıflandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı da psikolojik okuma ve tahlil çerçevesinde öykü yazarı Hüseyin Su’ nun “Gömleği Yırtık Kırmızı Gül” isimli öyküsünü McMaster Aile İşlevleri Modeli çerçevesinde incelemek ve öyküye konu olan ailenin işlevsel olup olmadığını McMaster Aile İşlevleri Modeli boyutları temelinde değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öykünün analizinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öyküye konu olan ailenin işlevselliğinin, ailede problem çözme yönteminin ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik ilgililerinin zayıf olduğu, ailede rol paylaşımının etkisiz ve aile üyelerinin davranış kontrol ve duygusal tepkilerinin işlevsel olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın McMaster Aile İşlevleri Modeli’ nin kuramsal temellerinin anlaşılmasına destek olacağı, ayrıca edebiyat ve psikoloji bilimi çerçevesinde, aile terapisi alanında çalışan uzmanlar için bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir


Anahtar Kelimeler


McMaster Aile İşlevleri Modeli, aile terapisi, aile işlevselliği, Hüseyin Su

Yazar: Tuğba GÖRGÜLÜ -
Sayfa Sayısı: 99-114
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14900
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.