ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

8 HAFTALIK ALP DİSİPLİNİ TEMEL KAYAK EĞİTİMİNİN 8-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DENGE, ESNEKLİK, ÇABUKLUK VE DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ


Amaç:Bu çalışmanın amacı, Teknik ağırlıklı 8 hafta süre ile devam eden alp disipilini temel kayak eğitiminin 8-10 yaş grubu çocuklarda denge, esneklik, çabukluk ve dayanıklılık üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Ölçümler Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kar fırtınaları projesinde alındı. Katılımcılar 13 erkek, 8 kızdan oluşan toplam 21 kayak sporunu bilmeyen gönüllüler idi. Haftada 3 gün 8 hafta boyunca kayak temel eğitimi uygulanmıştır. Gruplar arası verilerin karşılaştırılmasında Bağımlı grup t ve Wilcoxson testleri kullanılmıştır. Bulgular: Erkek ve kız çocukların ön test- son test vücut ağırlık parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Boy uzunluğunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Erkek çocukların flamingo testi,10x5 mekik koşusu testlerinde ve kız çocukların otur eriş testi ve mini Cooper testi değerinde ön ve son testlerde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05), kal hareketi süratinde her iki grupta da anlamlı değişim görülmemiştir (p>0,05). Sitolik kan basınçlarına erkek çocuklarda anlamlı bir değişim varken (p<0,001) kızlarda hem sistolik hemde diyastolik kan basıncında değişin önemsizdir (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak teknik ağırlıklı 8 hafta süre ile devam eden alp disipilini temel kayak eğitiminin 8-10 yaş grubu çocuklarda denge, esneklik, çabukluk ve dayanıklılık üzerine olumlu etkisi bulunmuştur. Bu etki kızlarda daha fazla bulunması onların eğitime başlamadan önce daha pasif yaşadıklarını düşündürmektedir. Benzer çalışmalar farklı yaş gruplarda ve farklı bölgelerde yapılması daha iyi sonuçlar verebilir. Antrenörler eğitim programını düzenlerken kız ve erkek farklılığını 8-10 yaş çocuklarda da dikkate almalıdırlar.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, Kayak, Yaş

Yazar: Sait GÜNEŞ - - Feyzullah KOCA - Osman İMAMOĞLU
Sayfa Sayısı: 381-393
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14866
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.