ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR


Alışılmış klasik roman sınırları dışında ürünler sunan Sezgin Kaymaz son dönem Türk Edebiyatının popüler yazarlarındandır. Edebiyat ansiklopedilerinde yer edinmemesine rağmen son yirmi yılda çok sayıda roman ve hikâye alanında eser vermiştir. Her yazarın yazarlık dünyasını oluşturan kendine özgü poetik yönü vardır. Bunlar aynı zamanda eserlerin içeriğinin çözümlenmesinde de anahtar unsurdur. Yazar yaşadığı dönemden ve toplumdan hem somut hem de soyut izler taşır. Dolayısıyla yazar bir bakıma toplumun da bir göstergesi olarak kabul edilir. Poetika ilk çağlardan beri üreten insanların hep ilgi odağında olmuştur. Somut olarak tam anlamıyla sınırlarının çizilemediği alan, pek çok araştırmacı için de inceleme konusu olmuştur. Poetikanın kendisi zaten çok yönlü bir alandır. Dolayısıyla söz konusu alanda yapılacak her çalışma bir bakıma kaynak niteliği taşıyacaktır. Bu çalışma da değinilen amaç güdülerek hazırlanmıştır. Kaymaz’ın on bir romanı ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. Sezgin Kaymaz’ın Poetikasını Oluşturan Temel Kavramlar adlı bu çalışma eserlere bağlı söz varlığı, üslup – veri tespitini içerir. Buradan hareketle yazarın poetikasını oluşturan ve öne çıkan poetik unsurlar, beş ana kavram etrafında incelenmiştir. Seçilen “Ankara”, “köpek”, “ölüm”, “argo”, “epigraf” kavramları ana ve alt başlıklarıyla ele alınmış, sınıflandırılmış, elde edilen veriler tablo ve grafik yardımıyla somut hale getirilmiştir. Ayrıca makalede Kaymaz’ın hayatıyla ilgili kısa bilgi ve sonuç kısmı yer alır.


Anahtar Kelimeler


Sezgin Kaymaz, poetika, kavram, Ankara, ölüm.

Yazar: Osman ARICAN - - İrem HATIL
Sayfa Sayısı: 35-56
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14822
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.