ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

7-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI


Çalışmamızda Sivas ilinde İlk/Ortaokulda öğrenim gören 7-14 yaş öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 303 ortaokul ve 359 ilkokul (320 Kız-342 Erkek) öğrencisi toplamda 662 öğrenciye Beslenme davranış ölçeği, Çocuk beslenme özyeterlik ölçeği ve Fiziksel aktivite ölçeği olmak üzere 3 farklı ölçek uygulanmıştır. Elde edilen veriler Spss 22 programı ile Ki-kare testi ve Frekans dağılımlarına bakılmak sureti ile yorumlanmıştır. Beslenme davranış ölçeğine göre öğrencilerin %64,2’sinin sağlıklı besinleri, %35,8’inin sağlıksız besinleri tükettikleri belirlenmiştir. Beslenme öz yeterlilik anketine göre öğrencilerin skoru +14 olarak bulunmuştur. Bu skor öğrencilerin yüksek öz-yeterlilikte olduklarını göstermektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin sağlıklı beslendiklerini söyleyebiliriz. Fiziksel Aktivite seviyelerini belirlemek için yapılan Fiziksel Aktivite Soru Formu uygulanan öğrencilerin %14.12 si İnaktif (Sedanter), %38.93’ü düşük düzeyde aktif, %36.26’sı Orta düzeyde aktif, %8.4’ü Aktif ve %2.39’u Oldukça Aktif olarak yaşantılarını sürdürmektedirler. Genele bakıldığında, öğrencilerin düşük düzey ve orta düzeyde aktif olduklarını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, fiziksel aktivite seviyelerinin aktif ve çok aktif seviyelerine çıkarılabilmek için yapılacak çalışmalar ve etkinlikler sağlıklı bir beslenme alışkanlığı ile birleştiğinde gelecekte doğabilecek sağlık sorunlarının önüne geçeceğini söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşlanma bilincinin erken yaşlarda kazandırılması doğru etkileşimle diğer aile fertlerinin de sağlıklı ve daha aktif olmasına yardımcı olacaktır.


Anahtar Kelimeler


Beslenme, Fiziksel Aktivite, Öğrenci

Yazar: Erkan KONCA - - Egemen ERMİŞ - Aydan ERMİŞ - Necati Alp ERİLLİ
Sayfa Sayısı: 105-117
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14821
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.