ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

İlkokul 4. sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının Oluşturdukları Görseller Aracılığıyla İncelenmesi


Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin görsellerle matematikle ilgili olan metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemi İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 39 adet ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere üzerinde matematik dersi deyince ilk aklınıza geleni çiziniz yazılı kâğıtlar verilmiştir. Verilerin analizinde öğrencilerin oluşturduğu görseller veya çizdikleri resimler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar uzmanlardan alınan görüşler neticesinde 4 ana başlık altında toplanmıştır. Duyuşsal durumlar, yaşama etki, okul ve sınıf ortamı, matematiksel ifadeler ve kavramlar başlıkları altında öğrencilerin oluşturduğu tüm metaforlar toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematiği okul ortamıyla bağlantılı ve sadece öğrendikleri dersin bir aracı olarak gördüğü aynı zamanda matematik dersinin öğrencilerin duygu durumlarını etkilediği de görülmüştür. Duyuşsal durumlar kategorisinde kız öğrenciler daha çok olumsuz metafor oluştururken, yaşama etki kategorisinde kızların oluşturduğu metaforların olumlu veya olumsuz olması denk bir şekildedir.


Anahtar Kelimeler


İlkokul; 4. sınıf; metaforik algı; matematik; çizim.

Yazar: Zeynep DOĞAN - - Damla SÖNMEZ
Sayfa Sayısı: 245-262
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14788
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.