ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

VİCTOR FRANKL, LOGOTERAPİ VE VİCDANIN VAROLUŞ ANALİZİ


Victor Emile Frankl, varoluşçu psikoterapi akımının öncülerindendir. Frankl’a göre, her devrin kendine özgü ortak bir nevrozu vardır. Ona göre devrimizin kitlesel nevrozu, varoluşsal boşluktur. Frankl’in’e göre insan, hayatın anlamını arayan bir varlıktır. Anlam arayışı, insanın hayatındaki temel güdüdür. Bu güdüler insana dünyada yaşaması için bir neden göstermeyi amaçlar. Eğer insanların temel güdüleri karşılanmazsa insanlar varoluşsal boşluğa (nihilizim) düşer. Bu tür nevrozlarla (varoluşsal boşluklarla) baş etmek için her dönem kendi psikoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Frankl’ine göre insanın anlam istemi engellenebilir. Varoluşsal engellenme olarak ifade edilen bu durum da kişi hayatın yaşamaya değer olup olmadığını dert edinebilir, hatta umutsuzluğa da kapılabilir. Bu durumlar nevroza yol açabilir. Varoluşsal engellenmenin yol açtığı nevrozlar geleneksel anlamdaki, yani ruhsal kökenli(psikojenik) nevrozlara karşıtlık içindedir. Noöjenik nevrozlar, itkilerle içgüdüler arasındaki çatışmalardan değil, daha çok varoluşsal sorunlardan kaynaklanmaktadır. İşte bu tür sorunlar arasında anlam siteminin engellenmesi büyük rol oynamaktadır. Frankl,.bireyin kişilik yapısı üzerinde önemli bir yere sahip olan vicdanın, psikanaliz kuramının açıklamalarıyla kendini var edemediğine inanır. Varoluş analizin, tinsel bilinçdışını keşfedip vicdanın tinsel bilinçdışı tarafından oluşturulduğunu ve bireyin varoluşunu açıklığa kavuşturduğunu savunur. Frankl’in her çağın kendine özgü nevrozu olduğu gibi kişilerinde kendileri özgü nevozları olduğunu vurgular. Kişilerin nevrozlarla baş etmesi için yaşamın anlamını keşfetmesi gerikir. Ona göre yaşamın anlamı üç farklı yoldan keşfedilebilir. Bunlar ya bir eser yaratarak ya da bir iş yaparak; Bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek; Kaçınılmaz bir acıya yönelik bir tavır geliştirerek.


Anahtar Kelimeler


Victor Frankl, logoterapi, Vicdan, Anlam arayışı

Yazar: Tahsin KULA - - Müslüme ERDEN
Sayfa Sayısı: 177-188
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14777
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.