ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği Kadın Bestekârlarından Melahat Pars’ın Eserleri Üzerine Bir İnceleme


Geleneksel Türk Müziğinde kadın bestekarlar önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Döneminden itibaren müziğin içerisinde olan kadınlar, müzik çalışmalarına Cumhuriyet Dönemiyle birlikte de devam etmişlerdir. Osmanlı Döneminde Reftar Kalfa ile başlayıp Dilhayat Kalfa ile devam eden kadın bestekarlık ekolü günümüze kadar devam etmiştir. Bu kadın bestekarlardan Melahat Pars erken Cumhuriyet döneminde yaşamış ve o dönemlerde Türk müziği eğitimi veren kurumlarda müzik hayatına devam etmiştir. Eserlerinin incelenmesi dönemin müzik gelişmelerinin incelenmesi açısından da önemlidir. Osmanlılar zamanında 17.yy’daki kadın bestekarlarla başlayan bu müzikal akım günümüze kadar süregelmiştir. Cumhuriyet dönemi öncesinde kurulan ve varlığını uzun bir müddet sürdüren müzik kurumlarında, cemiyetlerde kadın icracı, eğitimci, bestekarların varlığı azımsanmayacak ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak Cumhuriyet dönemi Türk müziğindeki gelişmelerin olumlu etkileri günümüze yansımaktadır. Bu bilgilere dayanarak Cumhuriyet Dönemi kadın bestekarlar ele alınmış, verdikleri eserler incelenmeye çalışılmış, Melahat Pars’ın çalışmaları bestekâr, eğitimci ve icracı özellikleri açısından dikkate değer bulunmuştur. Çalışmanın kavramsal çerçevesinde Cumhuriyet döneminde Türk müziğinde yaşanan gelişmelere, genel hatlarıyla kadın bestekarlar ve Türk Müziğinde kadın bestekarlara, Melahat Pars’ın müzik yaşamına dair bilgiler verilmiş, TRT sözlü eserler repertuvarına kayıtlı eserleri liste halinde sunularak müzikal yapıları itibariyle değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de kadın bestekarlar üzerine yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmaması ve alana katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Cumhuriyet Dönemi, Kadın Bestekâr, Melahat Pars

Yazar: Safiye YAĞCI -
Sayfa Sayısı: 819-831
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14774
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.