ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

HOFFMEISTER "ETUDEN FUR VIOLA" METODU'NUN İNCELENMESİ


Bu çalışma, Türkiye'de viyola eğitimi veren müzik eğitimi kurumlarında sıkça kullanılan metotlardan biri olan F.A. Hoffmeister "Etuden Für Viola" metodunu sağ ve sol el teknikleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma içerik analizine dayalı betimsel bir çalışmadır. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalarda metot incelemeleri çalgı eğitimi açısından oldukça önemlidir. Hem çalgı öğretmenlerinin hem de öğrencilerin faydalanabileceği, kılavuz niteliği taşıyan bu çalışmalar viyola alanında da sayıca artmaktadır. Viyola için yazılmış özgün metot sayısı çok az olduğu için keman metotları transpoze edilerek (ton aktarımı yapılarak) viyola repertuarına kazandırılmaktadır. F. A. Hoffmeister "Etuden Für Viola" metodu viyola için yazılmış özgün bir metot niteliği göstermektedir. Bu açıdan viyola repertuarı açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Orta ve üst seviye 12 etütten oluşan metot içerdiği sağ ve sol el teknikleri açısından incelenmiş ve tespit edilen teknikler ilgili başlıklar altında tablolaştırılmıştır. Örnek etüt incelemesi açısından 1 numaralı etüt uygun bulunmuştur. Metottaki en kapsamlı ve tüm pozisyonları içeren tek etüt olması açısından bu etüt ele alınmış ve tempo, tonalite, ölçü, içerdiği pozisyonlar ve içerdiği sağ ve sol el teknikleri açısından analiz edilmiştir. İçerdiği teknikler, teknik hakkında bilgi verilerek etütten örneklerle açıklanmış, ilgili başlıklar altında yer almıştır.


Anahtar Kelimeler


Viyola Eğitimi, Viyola Metodu, Hoffmeister, Etüt Analizi.

Yazar: Ömer Bilgehan SONSEL -
Sayfa Sayısı: 149-165
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14752
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.