ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

FARKLI TEKNİKLERLE SUNULAN TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNİN 48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırma farklı tekniklerle sunulan Türkçe dil etkinliklerinin 48- 60 aylık çocukların dil gelişimlerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, “ön test - son test ve deney-kontrol grubuna dayalı deneysel” bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan anaokuluna devam eden, deney grubunda 20 çocuk, kontrol grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Farklı teknikler kullanılarak oluşturulan dil etkinlikleri hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan ve çocukların dil gelişimine yönelik kazanım ve göstergeler belirlenmiştir. Belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda 10 adet farklı tekniğin kullanımını sağlayacak Türkçe dil etkinlikleri hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, deney ön test-son test arasındaki puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmekteyken, kontrol grubu ön test-son test arasındaki ortalamaları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Türkçe dil etkinliklerinin farklı tekniklerle çocuklara sunulmasının çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Dil gelişimi, Türkçe dil etkinlikleri, okul öncesi eğitim

Yazar: Meral TANER DERMAN - - Arzu ERGİŞİ BİRGÜL - Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU
Sayfa Sayısı: 667-680
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14706
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.