ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

100 TEMEL ESER KAPSAMINDAKİ MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ESERLERİN ÇOCUK EDEBİYATI AÇISINDAN KARAKTER ANALİZİ


İnsan gerçeğini tanımak için insanın fiziksel özelliklerini bütün ayrıntılarıyla bilmenin yeterli olmadığı bilinmektedir. İnsanı duygu, düşünce ve fiillerinin de kapsam alanına girdiği kişilik özellikleriyle tanınması gerekir. Bu çalışmanın temel amacı 100 temel kapsamında milli edebiyat dönemi eserlerin; Altın Işık (Ziya Gökalp), Havaya Uçan At (Peyami Safa), Her O Şarkı ( Yakup Kadri Karaosmanoğlu), Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin), Yalnız Efe (Ömer Seyfettin) adlı eserlerin çocuk edebiyatı açısından karakter analizinin taramasını yapmak ve bu tarama sonucunda elde edilen veriler hakkında fikir yürütmektir. Ele alınan eserlerin karakter bakımından kategorize edilmiş başlıklar altında örneklemeler ile çocuk edebiyatında karakter kavramını eserlerde somut bir şekilde açığa çıkarmaktır. Böylece çocuk edebiyatındaki karakter kavramının eserlerdeki karakterlerle uygunluğunu saptamak ve çocuk edebiyatını temel eserler başlığı altında karakter bakımından çözümlemeler ile alana katkı sunmak hedeflenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çocuk edebiyatı, karakter, 100 temel eser, milli edebiyat

Yazar: Erhan AKIN - - Dilan SİNCAROĞLU BÜKÜM
Sayfa Sayısı: 01-15
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14703
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.