ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

BİR NAHİYENİN KAZAYA DÖNÜŞÜMÜ: GOSTİVAR


Gostivar kasabası, bulunduğu mevki itibarıyla çok eski zamanlardan itibaren Makedonya’nın Polog bölgesindeki en önemli şehirleri olan Kuzeyde Üsküp ve güneyde Ohri arasında önemli bir bağlantı noktası oluşturmuştur. Aynı özelliğini bugün de korumaktadır. Osmanlı Arşiv belgelerinde Gostivar ile alakalı olarak şimdilik olmak kaydıyla en eski kayıt 28 Haziran 1709 tarihidir. Bu kayıtta Gostivar köy ve seneliği 56 787 akçelik geliri olan bir zeamet olarak zikredilmiştir. Gostivar nahiyesinin kazaya tahvili ile alakalı rastladığımız ilk kayıt ise 6.01.1892 tarihlidir. Kosova Vilayeti’nin gerekçeleri içeren bir talep yazısıyla Gostivar nahiyesinin kaymakamlığa terfi edilmesi istenmiştir. Bunun gerçekleşmesi için ise 2. sınıf Kaymakamlık olan Kalkandelen kazasının 3. sınıfa indirilmesi de teklif edilmiştir. Diğerleri arasında zikredilen en önemli gerekçe, o esnada eşkıya saldırılarının bölgede ve Gostivar nahiyesi etrafında şiddetli bir hal almasıdır. Bu taleple alakalı cevaba ulaşabilmiş değiliz, ancak bundan kısa bir süre sonra Kosova Vilayeti aynı talebi yinelemiştir. 07.Za.1309/3.06.1892 tarihinde aynı taleple Babı-Ali’ye bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafa tam bir ay sonra, Gostivar nahiyesinin kazaya tahvilinin “pek de lüzumu olmadığı” şeklinde Şura-yı Devlet kararı iletilmiştir. Şura-yı Devlet’in bu cevabına rağmen taleplerin devam ettiğini anlıyoruz. 5 Temmuz 1897 tarihli bir yazıyla Şura-yı Devlet, Gostivar nahiyesinin kazaya tahvil edilmesi halinde ortaya çıkacak memurların maaşları ve sair masrafların karşılanması için kaynağın bulunup bulunmadığının tespitinin yapılması için Dâhiliye Nezareti’ne yazı yazmıştır. Serasker Rıza Paşa, Kosova ve Manastır vilayetleri arasında önemli bir mevkide bulunan Gostivar nahiyesinin bu özelliğini öne sürerek, Kosova vilayetine bağlı Gostivar ile Manastır vilayetine bağlı Kırçova arasında bir telgraf hattının kurulması ve böylece iki vilayetin haberleşme ihtiyacının karşılanmasını istemiştir. Kuşkusuz ki bu telgraf hattının tamamlanması, Gostivar’ın kaymakamlığa tahvil edilmesi sürecine olumlu olarak etki etmiştir. Nihayet 25 Mart 1903 tarihinde Gostivar nahiyesinin kazaya tahvil edilmesi süreci olumlu olarak tamamlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Gostivar, Kalkandelen, nahiye, kaza.

Yazar: Rahman ADEMİ -
Sayfa Sayısı: 1-16
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14592
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.