ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

ERKEN ORTAÇAĞ’DA BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN TOPRAK SİSTEMİ VE EKONOMİYE ETKİSİ


Devletlere ve ekonomilere çağlar boyunca güç veren unsurlardan biri hiç şüphesiz ki toprak olmuştur. Özellikle de Sanayi Devrimi’ne kadar toplumlar, siyasi ve askeri oluşumlarını toprağa bağlı olarak veya toprağın etrafında şekillendirmişlerdir. Böylece toprak, insan hayatında çok önemli bir yer tutarken, devlet sistemlerinin oluşturulmasında da hayati rol oynamıştır. Bu kadar önem taşıyan toprağın, en iyi şekilde kullanılması konusu da devletlerin üzerinde kafa yorduğu meselelerden biri olmuştur. Bu arayışın sonunda toprağın hem üretim hem de askeri gücün kaynağı olarak kullanıldığı idari ve askeri sistem olan toprak sistemleri doğmuştur. Bizans’ta da Toprak mülkiyeti sistemi ve Thema sistemi, imparatorluğun en önemli ihtiyacı olan üretimin devamlılığı, vergilerin düzenli toplanması ve ordu gücünün teminini sağlayan, döneminin en iyi işleyen idari ve askeri sistemlerinden biri olmuştur. Bizans İmparatorluğu varlığını sürdürmesinin ön koşullarından birisi olan toprağın değerini kavramış ve sahip olduğu topraklar üzerindeki sistemi en büyük faydayı sağlayabileceği şekilde şekillendirip geliştirmeye çalışmıştır. Bu alanda göstermiş olduğu başarı da varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirebilmesindeki en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bizans toprak sistemi İmparatorluğun karşılaşmış olduğu askeri ve ekonomik tehditlerde ayakta kalmasını sağlamıştır. Hem verimli arazilere iskân edilen Slav ve Arap gibi ulusların toprakların boş kalmasını önleyerek üretime çok büyük katkıları olmuş, hem de imparatorluk ihtiyaç duyduğu asker gücüne maaş ödeme derdinden kurtulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Bizans, Toprak Sistemi, Ekonomi, Askeri, Ortaçağ

Yazar: Mehmet Ertan BAMYACI - - Sezgin GÜÇLÜAY
Sayfa Sayısı: 111-120
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14289
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.