ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Küresel Ölçekte Türkiye’nin Enerji Arz ve Talep Güvenliği


Enerji, insan hayatında insanlığın varoluşundan, günümüze kadar önemi artarak devam eden temel bir yaşam kaynağıdır. Dünyada sanayileşmenin hız kazanmasının ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlemesinin sonucunda, enerji merkezli savaşların sayısı artmıştır. Enerji ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sağlayabilmeleri yolunda kesin bir gereksinimdir. Bu nedenle bir ülke için enerji tedariki, güvenli kaynak ve güzergâhlardan, kesintisiz ve makul fiyata temin edilmelidir. Türkiye’nin enerji talep artış hızı AB ve OECD ülkeleri arasında birinci sırada, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sıradadır. Türkiye tüketmiş olduğu petrolün büyük bir bölümünü ve doğalgazın ise neredeyse tamamına yakınını ithal etmektedir. Türkiye tüketmiş olduğu enerjisinin yaklaşık % 75’inden fazlasını ithal etmektedir. Bu durumda Türkiye için enerji tedariki güvenliği, milli bir meseledir. Son 10 yılda Türkiye enerji ithalatı için yıllık ortalama 55 milyar dolar ödemiştir. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödemiş olduğu maliyetler, dünyadaki petrol fiyatlarının iniş çıkışına ve Türkiye’deki döviz kurundaki dalgalanmalara paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Enerji güvenliği ile ulusal güvenlik doğru orantılıdır. Türkiye enerji tedariki güvenliğini sağlayabilmesi için; enerjisini öncelikle yerli ve milli teknolojilerle, kendi öz kaynaklarından tedarik etmelidir. Bu çalışmanın temel konusu; Türkiye’nin enerji güvenliğinin sağlanmasında, yerli ve yenilenebilir kaynakların, kaynak çeşitliliğinin, nükleer enerjinin (milli teknolojilerle ve/veya teknoloji transferiyle), Türkiye üzerinden geçen ve geçmesi planlanan enerji boru hatlarının önemini vurgulamaktır. Bu çalışmadan amaçlanan sonuç ise yerli ve yenilenebilir kaynaklarla birlikte, Türkiye’nin jeopolitik konumu çerçevesinde, Türkiye üzerine inşa edilen ve yapımı devam eden enerji boru hatlarının (BTC, TANAP, Türk Akımı vb.), Türkiye’nin ulusal enerji güvenliğine etkisini analiz etmektir.


Anahtar Kelimeler


Enerji Güvenliği, Ulusal Güvenlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nükleer Enerji, Enerji Transit Ülkesi.

Yazar: Mustafa ÖZALP -
Sayfa Sayısı: 537-552
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14140
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.