Yazım ve Yayın İlkeleri


Makalenizi burada yer alan şablon dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak yükleyiniz. Aksi taktirde makalenizin süreci başlatılmaz. Makale yazarına iade edilir: Şablon Dosyası

Turkish Studies-Historical Analysis dergisi, Akademik bir yayın olarak belli kurallara göre yayınlanır ve bu esaslar çerçevesinde yayın politikası uygulanır. Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi’nin yayın politikası şöyledir:

YAYIN SIKLIĞI

Turkish Studies-Historical Analysis dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda üçer aylık dönemler hâlinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanır.

MAKALE KABUL

-Çalışmanın Turkish Studies-Historical Analysis dergisine makale takip sistemi aracılığıyla yüklenmesi yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeler de kabul edilir.

-Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

-Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

YAYIN DİLİ

-Yayın dili; Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda diğer Türk lehçeleriİngilizceAlmanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve Arapça yazılara da yer verilmesi mümkündür.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

-Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra konunun uzmanı hakemlere gönderilir.  İki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

-Yayınlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir.

-Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

-Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

-Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayımlanabilir.

Makalenin süreci ayrıntılı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır:

-Makale takip sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 200'er kelimeden oluşan Türkçe Öz ve İngilizce abstract, 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

-Makalenin yayına kabul edilmesinin ardından makalenin abstract bölümünden sonra "structured abstract" başlığı altında en az 750 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin yurt dışında atıf alabilmesi için bu önemlidir. Yapılandırılmış özete giriş kısmı dışındaki konu merkezine inen tespitleriniz ve özellikle sonuç kısmındaki çıkarımlarınız olduğu gibi alınmalıdır. Makale İngilizce olsa bile bu yapılandırılmış özet İngilizce olarak eklenmelidir.

-Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklen­diği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

-Yazı, http://turkishstudies.net/history adresinden "Giriş yap”  butonu aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki “diğer yazarlar” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Tüm raporlar geldikten sonra yazar tarafından düzeltmeler yapılmalı ve düzeltmeyi görmek isteyen hakemlere yüklenmelidir.

– Turkish Studies - Historical Analysis dergisindeki makalenizin hakem sürecinin başlatılması için ücret ödenmesi gerekmektedir. Yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Bu sebeple gerekli ücreti ödenmeyen makalelerin süreci başlatılmaz. Hakem sürecini tamamlayamayan ve bu sebeple yayımlanmayacak yazıların ücretleri intihal rapor ücreti kesildikten sonra geriye kalan kısım yazara iade edilir.

YAZIM KURALLARI

-Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayınlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayını ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

-Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta ve sayfanın sonunda linki verilen şablon içerisinde gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzeni

  1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik

10

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı

Tek (1)

  1. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
  2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  3. Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük, paragraf girintisi ile aynı hizada olmalı başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
  4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
  5. Makalede atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.