ISSN:2667-5552

1979’A KADAR İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN İKİLİ İLİŞKİLERİNİN KİMLİK-ÇIKAR BAĞLAMINDA ANALİZİ


Bu çalışma, konstrüktivizm ve devlet kimliği bileşenlerinin teorik yaklaşımı, devlet kimliğinin Ortadoğu’da dış politikayı nasıl etkilediği hakkında İran ve Suudi Arabistan örneğinde çerçeve bilgi sunmaktadır. Orta Doğu’daki rejim ve devlet kimlikleri bölgede var olan etnik, mezhepsel, ideolojik ve kültürel devlet üstü kimlikler ile sürekli mücadele etmektedir. Ortadoğu farklı etnik, dini ve mezheplerin yaşam alanı olması nedeni ile eşisz bir mozaik olmaktadır. Fakat bu sınır aşırı unsurlar çoğu zaman bölgedeki devletlerin istikrarlarını kaybetmelerinde ve bölgedeki diğer sosyal ve politik sorunların tırmanmasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan, Orta Doğu'da din, etnik köken ve aşiret ilişkileri ile asker-devlet ilişkileri ve ideolojinin inşası açısından normatif unsurlar devlet kimliği inşa etme sürecini güçlü biçimde etkilemiştir. Bu sosyal unsurların Ortadoğu devletlerinin, özellikle İran ve Suudi Arabistan'ın oluşumunda önemli roller oynadığını söyleyebiliriz. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte 1929'lu yıllarda İran ile Suudi Arabistan arasında resmi ilişkiler kurulmuş, ancak ikili ilişkiler en iyi zamanlarda bile çatışmalı olmuştur. Karşılıklı güvensizlik, tarihi yanılgılar ve farklı mezhepsel ve etnik kimlikler gibi birçok önemli sebep bu çatışmalı ortama neden olmuştur. Bu çalışma, 1979 yılına kadar İran ve Suudi Arabistan devlet kimliklerininin inşası ve bu kimliklerin bölge politikasındaki etkisini irdelemektedir.


Keywords


İran, Suudi Arabistan, Devlet Kimliği, Soğuk Savaş, Orta Doğu

Author: Engin KOÇ
Number of pages: 627-642
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36989
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.