ISSN:2667-5552

DARÜLACEZE KEŞF-İ SÂNİ DEFTERİ


Temeli 1892 yılında atılan ve 1896 yılında hizmete alınan Darülaceze binaları, gerek işlevi gerek inşa süreçleri bakımından son dönem Osmanlı mimarlığında önemli bir yer tutar. Sultan II. Abdülhamid’in teşvik ve girişimleriyle kurulan Darülaceze, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılama işlevinin yanında, yetimhane, bakımevi, hastane, meslek kazandırma merkezi gibi işlevlere de sahipti. Bu işlevlerin yanında Darülaceze sakinlerinin ibadetlerini yerine getirmeleri için cami, kilise gibi ibadethanelere de yapı kompleksinde yer verilmiştir. Darülaceze inşaatı sırasında, yapı kompleksinin büyüklüğü ve farklı işlevlere sahip birçok yapının bir arada bulunması nedeniyle maddi kaynak ve yapı malzemesi temini, çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi adına büyük önem taşımaktaydı. Bu nedenle yapı kompleksinin inşaatına başlanmadan önce bir komisyon kurularak kompleksin kapasitesi belirlenmiş ve mimari projelerin hazırlanmasının ardından keşif çalışmaları yapılarak, yapının yaklaşık maliyeti belirlenmiştir. Bununla birlikte inşa sürecinde bir takım problemlerle karşılaşılmış ve maliyetler tahmin edilenin dışında gelişmiştir. Bu noktada ise keşf-i sâni defteri kavramı karşımıza çıkmaktadır. Darülaceze binalarının inşaatlarının tamamlanmasının ardından hazırlanan keşf-i sâni defteri, inşaat sürecinde gerçekleştirilen imalatın miktar ve maliyetlerinin hesaplandığı defterdir. Bu çalışmada ilk olarak Darülaceze’nin kuruluşu ile kompleksteki yapıların işlevlerine değinilecektir. Sonrasında ise Osmanlı’da maliyet tahmin yöntemlerinden bahsedilerek Darülaceze keşf-i sani defteri, yapının inşa edildiği döneme ait diğer belgelerle desteklenerek tanıtılmaya çalışılacaktır.


Keywords


19. yy Osmanlı Mimarlığı, Maliyet Tahmin Yöntemleri, Geleneksel Yapım Teknikleri, Geleneksel Yapı Malzemeleri

Author: Kadir EKİNCİ
Number of pages: 497-510
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36953
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.