ISSN:2667-5552

KORAMAZ VADİSİ COLUMBARIUM MEZARLARI


Kayseri, Anadolu’nun merkez noktası sayılacak bir konumda, Erciyes Dağı eteklerinde kurulu önemli bir şehirdir. Kayseri, Kültepe’den günümüze kadar her dönemde önemli ticaret yollarının kavşak noktası olmuştur. Kayseri, Roma döneminde de cazibesini korumuş ve önemli bir merkez haline gelmiştir. Roma’dan günümüze kadar ulaşan anıt mezarlar, sur kalıntıları ve tapınak kalıntıları Roma’nın Kayseri’de gerçekleştirdiği imar hareketinin önemini göstermektedir. Kremasyon, Roma’da kabul görmüş önemli bir defin geleneğidir. Bu gelenek bir dönem Columbarium Mezar adı ile bilinen toplu mezarlar kullanılarak yaygınlaşmıştır. Columbarium Mezarlar, belirli bir halk sınıfına hizmet veren toplu defin alanlarıdır. Koramaz Vadisi, Kayseri şehir merkezinin yaklaşık yirmi kilometre kuzey doğusunda yer alan, içerisinde çok sayıda kaya mezar, kaya kilise ve yaşam devam eden köyler barındıran on iki kilometre uzunluğa sahip bir deprem kırığı oluşumudur. Bu çalışma kapsamında Koramaz Vadisi’nde bulunan yirmi bir adet Columbarium Mezar ve üç adet de Güvercinlik incelenmiştir. Çalışmanın ilk kısmında Kayseri’nin genel tarihi anlatılmakta ardından Koramaz Vadisi’nden bahsedilmektedir. Daha sonra Roma dönemi cenaze defin yöntemleri incelenmekte, özellikle kremasyon defin ve Columbarium Mezarları ele alınmaktadır. Güvercinlikler ile Columbarium Mezarlar sıkça karıştırılmaktadır, Columbarium Mezarların neredeyse tamamını sonradan güvercinliğe dönüştürülmüş olmaları bunda önemli bir etkendir. Dolayısı ile sonuç kısmında çalışmaya konu olan Koramaz Vadisi Columbarium Mezarları detaylı olarak incelenmekte, güvercinlikler ile farkları ortaya açıkça konulmaktadır.


Keywords


Columbarium, Columbarium Mezar, Güvercinlik, Kremasyon, Koramaz

Author: Bilgin YAZLIK
Number of pages: 669-733
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30269
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.