ISSN:2667-5552

Saliha Sultan Vakfı ve Haremeyn Hizmeti


Osmanlı hanedanın üyeleri başta olmak üzere diğer sosyal mertebede olan Osmanlı kadınları, Siyasi alanda kendilerini gösterememiştir. Buna karşın Osmanlı kadınları kurmuş oldukları vakıflar ile sosyal alandaki gücünü ve yardımseverliğini topluma yansıtmışlardır. II. Mustafa’nın hanımı ve I. Mahmud’un annesi olan Saliha Sultan da Osmanlı toplumuna faydası dokunması amacıyla vakıf eserleri yaptırmıştır. Bu vakıf eserleri arasında sıbyanların eğitim göreceği mektep ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için çeşme ve sebil yaptırmıştır. Saliha Sultan tarafından yaptırılan bu eserler diğer vakıf sahiplerinin yaptırdığı eserler gibi dönemin mimari özelliklerini yansıtır. Özellikle İstanbul Azapkapı’da yer alan Saliha Sultan çeşmesi ve sebili Lâle Devri’ni yansıtan önemli yapıtlardan biridir. Vakfın kurulduğu bölgenin hangi ihtiyaçlarını karşıladığını gösteren vakfiyeler en önemli kaynaktır. Çalışma ile daha önce kendisi hakkında çok az bilgi bulunan II. Mustafa’nın eşi ve I. Mahmud’un annesi olan Saliha Sultan’ın kurmuş olduğu vakıf, vakfiyesine göre incelenmiştir. Ayrıca vakfiyeler içinde yer alan ve vakıflar aracılığı ile her yıl hac mevsiminden önce Mekke ve Medine’ye gönderilen para ve hediyeler anlamına gelen surreler; bu vakfın hizmetleri içerisinde yer alır. Çalışma ile Saliha Sultan vakfiyesinin içinde yer alan bilgiler doğrultusunda vakfın kurulduğu tarihten hemen bir yıl sonra Haremeyn’e gönderilen surre, surre defterine göre mercek altına alınmıştır. Böylelikle vakfiye ile surre defterinde yer alan bilgilerin tutarlı olup olmadığı saptanmıştır.


Keywords


Saliha Sultan, I. Mahmud, Surre, Haremeyn, Vakıf.

Author: Zeynep BAŞPINAR
Number of pages: 469-484
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30189
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.