OSMANLI DONANMASININDA GÜVERTECİLER İÇİN HAZIRLANAN KURS PROGRAMLARI


Gemiler oldukça karmaşık araçlardır, sürekli ama yavaş yavaş gelişirler. Avrupa devletlerinin deniz politikalarına, stratejik ve teknolojik tercihlerine göre gemilerin inşasında yenilikler olmuştur. Osmanlı Devleti, 1770 Çeşme faciasından sonra bilim ve teknoloji yönünden Avrupa’dan geri kaldığını fark etmiştir. Avrupa usullerine uygun gemiler inşa edilerek Türk savaş filoları yeni baştan meydana getirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu gemileri bilinçli bir şekilde yönetecek, kullanabilecek iyi öğrenim ve eğitim görmüş personele de ihtiyaç olduğu gözden kaçırılmamıştır. Bahriye Mektebinde sınıflar zamanla çeşitli bölümlere ayrılarak alanına göre eğitim verilmiştir. Her biri büyük öneme sahip bu bölümlerden biri de gemilerde ağır donanım işlerini yapan Güvertecilerdir. Güverte öğrencileri, gemilerin işleyiş ve hareketlerinde önemli role sahip oldukları için uzun süre zarfında teorik ders, kazan, makine ve fener kullanımlarında yetiştirilmişlerdir. Güverte Mühendisleri, üçüncü sınıfta önce talim gemilerine ardından kurslara gönderilerek görevlerini tam olarak anlamalarına çalışılmıştır. Güvertecilere kurslarda verilecek eğitimle ilgili ders programları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Kurslarda başarılı olan güverte mühendisleri Mülazım-ı sani olarak göreve başlamışlardır.


Keywords


donanma, güverte, kurs, eğitim

Author: Derya GEÇİLİ
Number of pages: 553-564
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30175
Full text:
Share:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.