ISSN:2667-5552

ERKEN HRİSTİYANLIK DÖNEMİNDE HİERAPOLİS


Anadolu Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir yerdir. Hristiyanlığın yayılışının ana merkezlerinden biri olmuştur. Erken Hristiyanlık dönemi olarak belirtebileceğimiz birinci ve ikinci yüzyıl Anadolu’su önemli gelişmelere sahne olmuştur. Aziz Paul’un Hristiyanlığı yaymak amacıyla gerçekleştirdiği pek çok önemli kent bulunmaktadır. Hz. İsa’nın elçilerinin geldiği, yaşadığı ve mezarlarının bulunduğu antik kentler bulunmaktadır. Kutsal Kitapta adı geçen Yedi Kilise, Anadolu’nun batısında bulunan bazı antik kentlerde yer almaktadır. Pagan, Yahudi ve Hristiyan halkların birlikte yaşadıkları dönemlere ait çok sayıda önemli arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Erken Hristiyanlık dönemi Anadolu’su ile ilgili pek çok antik kaynak, bize dönem ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Yahudiliğin içinde doğmuş, pagan bir toplum içinde yaşamlarını sürdüren ve inançlarına karşı yapılan saldırılara karşı da savunmalar yapan önemli Kilise Babaları ve azizler bulunmaktadır. İnançlarını yaymak ve korumak uğrunda canlarını verenler de olmuştur. Erken Hristiyanlık döneminde kimi zaman sapkın olarak adlandırdıkları bazı gruplar ortaya çıkmıştır. Bu akımlardan inançlarını korumak için savunmalar yazmışlardır. Daha da önemlisi bu sapkınlıklardan korunmak için konsüller toplanmıştır. Hierapolis antik kenti de erken Hristiyanlık tarihi açısından birçok antik kent gibi önemlidir. Çünkü erken Hristiyanlık döneminin önemli isimleri bu değeri açıkça ortaya koymaktadır.


Keywords


Hierapolis, Erken Hristiyanlık, Papias, Claudius Apollinarios.

Author: Ümran Ozan KARAHAN
Number of pages: 593-606
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24975
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.