ISSN:2667-5552

ORTA ÇAĞ’DA GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DİCLE BÖLÜMÜ’NÜN BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ


Bu çalışma, tarihi süreç içerisinde Dicle Bölümü’nün beşeri ve ekonomik özelliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnsanın mekân üzerindeki değişimin en önemli kanıtlarından birini oluşturan şehirler, geçmişte var olan toplumların kültürel özelliklerini anlamak ve yerleşmelerdeki sosyo-ekonomik değişkenleri belirlemek açısından önemlidir. Eğer şehirlerin tarihi birikimleri ve coğrafyaları doğru analiz edilirse, bugünkü sorunlarına daha iyi çözümler üretebilir ve geleceğe dair planlamalar daha iyi yapılabilir. Araştırmanın konusunu oluşturan Dicle Bölümü, bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Anadolu’da doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşağında bulunan ve yerleşme tarihi boyunca farklı devletlerin hâkimiyetinde kalan bölüm, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleriyle önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve kendine özgü bir form kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı İslam coğrafyacılarının eserlerinin incelenmesiyle Dicle Bölümü’nün Orta Çağ’daki beşeri ve ekonomik özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla 9 ile 14. yüzyıllar arasına ait İslam coğrafyacılarının eserler incelenmiştir. Bu çalışmada tarihsel süreçte Dicle Bölümü’nün beşeri ve ekonomik özellikleri değerlendirilmiş, bu gelişimi sağlayan faktörler vurgulanmıştır. Çalışma ile Orta Çağ’da Dicle Bölümü’nde günümüze kadar ulaşan farklı etnik grupların olduğu, bölümün şehirlerinin ekonomik açıdan zengin ve üretken aynı zamanda birer kültür ve eğitim merkezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma ile Dicle Bölümü’ne ait ürünlerin dünyaca tanındığı belirlenmiştir. Burada üretilen ürünlerin başında dokuma, çeşitli meyve ve sebze, tiftik keçisi, kireç ve cam ürünleri gelmektedir.


Keywords


Orta Çağ, tarihi coğrafya, Dicle Bölümü

Author: Abdullah BALCIOĞULLARI
Number of pages: 447-468
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23483
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.