İNGİLİZ PARLAMENTO KAYITLARINDA İNGİLİZLER TARAFINDAN HİNDİSTAN’DA İNŞA EDİLEN DEMİRYOLLARI VE DEMİRYOLLARININ HİNT EKONOMİSİNE YANSIMALARI (1843- 1900)


Hindistan, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu zenginliklerle uzun bir süre İngiliz sömürgeciliğinde önemli bir yer tutmuştur. İngilizler, bölgenin kontrolünü kolaylaştırmak için başlangıçta Doğu Hindistan şirketi adıyla bir şirket kurmuşlardır. Fakat bölgenin coğrafi yapısı ve bölgedeki kabileleri kontrol etmenin zorlukları neticesinde İngiltere, yönetimi doğrudan eline almıştır. XIX. yüzyılda Endüstri devrimi neticesinde yaşanan gelişmeler hem İngiliz ürünleri için Pazar hem de hammadde kaynağı olarak Hindistan’ın İngiltere için önemini arttırmıştır. Bölgenin gerek ticari gerekse askeri yönden kontrolünü sağlamak noktasında Hindistan’da, özel İngiliz Şirketleri tarafından kendi çıkarlarına hizmet etmek üzere sömürge demiryollarının inşası başlatılmıştır. Hindistan Hükümeti, bu dönemde İngiliz çıkarlarına hizmet ederken yerli halk vasıfsız işçi olarak demiryolu inşaatında çalıştırılmıştır. Demiryolu inşaatında çalışan işçilerin barınma, yeme içme gibi ihtiyaçlarının düzgün karşılanmamasından dolayı çeşitli salgın hastalıklarında etkisiyle çok sayıda ölüm gerçekleşmiştir. Demiryollarının yapımında kullanılan kerestenin Hint ormanlarından elde edilmesi ise ormanları yok olma tehdidiyle karşı karşıya getirmiştir. Diğer yandan ticari ürünlerin fiyatlarındaki artış halkın yoksulluk çekmesine yol açmıştır. Bu kapsamda demiryolları, İngiliz sömürgeciliğine hizmet ederken yerli halkın gelir düzeyinde bir artış sağlamamıştır. Çalışmada İngiliz şirketler tarafından Hindistan’da inşa edilen demiryolları, bu demiryollarının, Hint ekonomisine, yerli halka, Hindistan ormanlarına olan yansımaları ele alınacaktır.


Keywords


Hindistan, İngiltere, sömürgecilik, demiryolları.

Author: Aysel ERDOĞAN
Number of pages: 535-552
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23435
Full text:
Share:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.