TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARI İLE PATATES FİYATI ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ


Bir ülkede tarımsal ürünlerin üretimde kullanılan girdilerin yoğun olarak ithal edildiği durumlarda döviz kurundaki değişmelerin o ülkedeki birçok ürünün maliyetine, dolayısıyla ürün fiyatına doğrudan etki yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda, bu tür ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ile enflasyon arasındaki ilişkisinin bir sonucu olarak döviz kurundaki değişiklikler ürün fiyatlarını doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Patates, Türkiye’nin tarımsal üretiminde yumru bitkiler içerisinde önemli ürünlerden birisidir ve TR71 olarak adlandırılan ve Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinin bulunduğu bölgede yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. 2017 yılında 142.851 hektar alanda 4.800.000 ton olarak üretimi yapılmıştır. Son yıllarda, Türkiye’de döviz kurunda ise önemli değişmeler olmuş, böyle bir değişmenin tarımsal ürün fiyatları üzerine etkisini araştırmak gereksinimi doğmuştur. Bu çalışmada, aylık zaman serileri kullanarak Türkiye’nin reel döviz kuru ile patates tüketici fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Patates fiyatındaki değişkenliğin dışsal döviz kurundan kaynaklandığı varsayımıyla reel döviz kurları ile patates fiyatı arasındaki dinamik ilişki araştırılmıştır. Bu ilişkiyi analiz etmek için Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2003:01-2019:07 dönemini kapsamaktadır. Kullanılan reel efektif döviz kuru verileri ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan (TCMB) ve patates tüketici fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) temin edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, reel döviz kuru ve patates tüketici fiyatları arasında nedensellik olmadığı tespit edilmiştir.


Keywords


Tarımsal Ürün Fiyatları, Döviz Kurları, Patates Fiyatı, Nedensellik, Türkiye

Author: Ali BERK - İlkay UÇUM
Number of pages: 687-696
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32662
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.