TÜRK KAHVESİ TÜKETİMİNDE MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN NİTEL ANALİZİ


Son yıllarda pazarlama kararlarının alınmasında gerek STEP (Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekonomik ve Politik Çevre Analizleri) gerekse SWOT (Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehditlerin Analizi) ve rakip analizlerinin yapılmasının yanı sıra, müşteri iç görülerinin araştırılıp analiz edilmesi, doğru pazara uygun pazarlama kararları ile pazara çıkma, ulusal ve uluslararası pazarlarda başarıyı belirleme noktasında önemlidir. Bu çalışmanın amacı, UNESCO’nun 2013 yılında soyut kültürel mirasımız arasında belirlediği Türk kültürüne has Türk kahvesi tüketiminin motivasyonel faktörlerini yani tüketim iç görülerini araştırmaktır. Bu faktörlerin araştırılması, hem ulusal hem de uluslararası pazarda Türk Kahvesi marka yaratıcılarının pazara girme ve pazara tutunmalarında vizyoner bakış açılarını geliştirmeleri ve uygun konumlandırma stratejileri ile pazara çıkmaları açısından önemlidir. Bu amaçla 2018 yılı içerisinde Ocak ve Eylül ayları arasında, her yaş aralığından, çoğunluğu İstanbul, Balıkesir ve Denizli’de ikamet eden, 33 kahve tüketicisi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacıların geliştirdiği yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türk kahvesini tüketenler arasında özel pişirme usullerinin öne çıktığı, genelde sağlık faktörü nedeniyle sade ve çok az şekerli içme yöntemlerinin denendiği, görsel olarak özellikle bakır cezve ve şık fincanlar talep edilirken, tahta kaşık kullanımı, az kavrulmuş kahve ve közde/korda pişirme usullerinin talep edildiği de belirtilmiştir. Kahve tüketiminin motivasyonel faktörleri arasında kişisel faktörlerden çok sosyalleşme, rahatlama sağlaması, grup halindeyken kahve tüketme isteği, sohbet üretme, sohbeti geliştirme aracı olarak tüketme ve ayrıca eğlence faktörü olarak görülmesi, eski dostları anma ve vakit geçirme aracı olarak kahve içmeyi tüketme isteğinin, araştırmanın desenleri olarak ortaya çıktığı görülmüştür.


Keywords


Türk Kahvesi, Kahve Tüketiminin Motivasyonel Faktörleri, Nitel Araştırma, Tüketim İç görüleri.

Author: Aybeniz Akdeniz AR - Meltem ÖZTÜRK
Number of pages: 639-658
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30286
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.