ISSN:2667-5625

ÖRGÜTLERDE KARANLIK DÖRTLÜ – DARK TETRAD


Kişilik özellikleri örgütsel davranış bağlamında hem lider hem de çalışanlar için önemli bir yer oluşturmaktadır. Kişisel özellikler genelde normal kişilik özellikleri olarak incelenmektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, kişiliğin farklı özellikleri üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Üç kişilik yapılanması - Makyavelizm, Subklinik Narsisizm ve Subklinik Psikopati farklı dinamiklere sahip olmalarına rağmen, karanlık üçlü olarak literatüre girmiş ortak özelliklere sahip kişilik özellikleridir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sadizm kişilik özelliklerinin de karanlık kişiliklerin özelliklerine dâhil edilmesi gerekliliğine dikkat çekerek Karanlık Dörtlü (Dark Tetrad) kavramını oluşturmuştur. Uluslararası alanlarda bu kavramlar incelenmeye başlanmış fakat Türkiye’de bu konuyla ilgili özellikle örgütsel davranış alanında yapılan çalışma sayısı kısıtlı kalmıştır. Bundan dolayı ülkemizde yapılan çalışmaların, bu kişilik kavramlarının örgütsel davranış alanında nasıl bir tablo oluşturduğunu incelemesi gerekmektedir. Örgütler bireylerden oluşmakta ve bu bireylerin kişilik özellikleri örgütlerin sürekliliği ve başarısı açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada, karanlık üçlü ve karanlık dörtlü kavramının nasıl ortaya çıktığı literatür ışığında incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


örgütsel davranış, karanlık üçlü, karanlık dörtlü

Yazar: İlknur ÖZTÜRK -
Sayfa Sayısı: 921-933
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30244
Tam Metin:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.